2013-05-23

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - Encell bjuder in till föreläsning om livslångt lärande

Öppen föreläsning med fem världsledande experter på livslångt lärande i Jönköping den 11 juni!

Som en uppvärmning inför Swedage är Ni välkomna till Jönköping den 11 juni då Encell får besök av fem internationella experter på livslångt lärande. Mer information om experterna finns Encells hemsida.

Föreläsningarna är öppna för alla intresserade.

ProgramPDF (pdf, 64 kB).

Share this: