2013-05-15

Läkarutbildning på Hälsohögskolan

Blivande specialistläkare har läst Sk-kursen "Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg" under 2 tillfällen om totalt 5 dagar under våren 2013. Kursen är ett samarrangemang mellan Jönköping Academy och Landstinget i Jönköpings län.

Kursens mål har varit att öka kursdeltagerens insyn i och förmåga att leda och åstadkomma förbättring av vård och omsorg som leder till vinster i hälsa och välfärd, en god resurshushållning samt en god och hållbar arbetsmiljö.

Sk-kursen har baserats på delar av det magister- och masterprogram  som bedrivs vid The Jönköping Academy:

·         Förbättringskunskap

·         Drivkrafter och inspirationskällor

·         Patientens/närståendes perspektiv

·         Systemtänkande; organisering, ledning och styrning

·         Kvalitet, mätning och lärande

·         Vårdlogistik och informatik

·         Praktiskt förbättringsarbete

The Jönköping Academy ger under hösten även följande SK-kurser med olika samverkanspartners: 

· Ledarskap, ekonomi och administration, Oktober 2013

· Nationell kurs i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete för ST-läkare, September 2013

Fölr mer info och anmälan, se Socialstyrelsens hemsida

http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ansokan-sk-kurser

Share this: