2013-05-14

Studenter från masterprogrammet presenterade sina examensarbeten

Studenter från masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap presenterade sina examensarbeten vid the International Forum on Quality & Safety in Healthcare 16-19 April 2013 i London.

Årets tema var "Improve Quality, Reduce Costs, Save Lives". Konferensen lockade över 3300 deltagare från över 80 länder.

Medverkande studenter:

  • Carolina Bergerum
  • Anne-May Moberg
  • Helena Sundqvist och Sofia Persson
  • Anna Österström och Oskar Löfgren

Dessutom medverkade Martin Rejler, som nyligen disputerade inom ramen för projektet Bridging the Gaps, och AnnCharlott Norman, som är doktorand i projektet och lärare i masterprogrammet, med varsin poster.

Anna och Oskar

Share this: