2013-03-04

Inbjudan till träff i nationella patientsäkerhetsnätverket

Vi inbjuder dig till nätverksträff den 9 april, 2013, kl. 10.30–16.00 på Qulturum i Jönköping.

9.45–10.30 Kaffe.

10.30–11.15 Speed-presentationer

Pågående forskningsprojekt presenteras kortfattat. Meddela Isabella Ashtar Michael om du har projekt som du vill presentera: Isabella.Ashtar-Michael@hhj.hj.se

11.30–12.30 Hur skapas kvalitet och säkerhet på sjukhus i Europa?– Lärdomar från EU-projektet QUASER.

Boel Andersson Gäre, Johan Calltorp, Anette Karltun, Johan M. Sanne, Pär Höglund, Tony Andersson, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

12.30–13.30 Lunch.

13.30–13.45 Hur kan sjukvården styra mot kvalitet med hjälp av kunskapsstyrning?

Johan Calltorp, Forum för Health Policy, professor Jönköping Academy.

13.45–14.00 Hur omsätter vi forskning till praktisk nytta?

Johan Thor, föreståndare, Jönköping Academy.

14.00–15.00 Grupparbeten för att formulera förslag på hur kunskap och lärdomar som de från Quaser kan nyttiggöras? Vad gör vi nu?

Moderatorer: Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län och Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting med ansvar för kvalitet och patientsäkerhetsfrågor

15.00–16.00 Presentation och diskussion av grupparbeten och kommentarer från ledare för utveckling av kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården.


Anmälan före 2013-03-28

Välkomna!

Boel Andersson Gäre, professor vid The Jönköping Academy samt chef Futurum, Landstinget i Jönköpings län
Johan Thor, föreståndare vid The Jönköping Academy
Göran Henriks, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Anmälan:Share this: