2013-03-04

Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet

Jönköping Academy tillsammans med Hälsohögskolan och länets kommuner har blivit en av tre som får anordna Socialstyrelsens nationella fördjupningskurs.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet. Jönköping har som ett av tre lärosäten valts ut att anordna kurser i höst. Dock gäller att de båda första lärosätena (Karolinska Institutet och Ersta Sköndal) fyller sina platser först, därefter erbjuds platser i Jönköping. Anmälan måste göras senast 30 maj till respektive lärosäte.

Ansökan har tagits fram i samverkan med Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Tekniska högskolan, Centrum för ledarskap samt länets kommuner via FoUrum, Regionförbundet Jönköpings län.

Information om utbildningen på Socialstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information om utbildningen på Hälsohögskolans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Share this: