2012-11-26

QUASER - ett EU-projekt om kvalitet och patientsäkerhet i Europa

Jönköping Academy bjuder in till forskningsseminarium den 20 december kl 13-16.

Share this: