2012-11-21

Förlängd ansökningstid för Socialstyrelsens värdegrundsutbildning

Du har fortfarande möjlighet att söka till Socialstyrelsens värdegrundsutbildning. Sista ansökningsdag är den 30 november.

Share this: