2012-11-05

Jönköping Academy i Genève

Jönköpings utbildning i förbättringskunskap väckte världsomfattande intresse i Genève.

Ett föredrag som presenterade Jönköping Academys interprofessionella masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg lockade över 100 forskare och praktiker från hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen nyligen i Genève vid konferensen för the International Society for Quality in Health Care (ISQua).

Vid en interaktiv session diskuterade professor Boel Andersson Gäre och föreståndare Johan Thor vid Jönköping Academy ”Learning by Doing” med deltagare från Afghanistan, Brasilien, Danmark, Finland, Ghana, Hong Kong, Ungern, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Saudiarabien, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, och USA med flera. Inspirerade av exempel från såväl grundutbildning som utbildning på avancerad nivå i Jönköping diskuterade deltagarna erfarenhetsbaserat lärande för att utveckla kunskap och färdighet i kvalitetsförbättring och ledarskap.

Se bilderna från presentationen.PDF (pdf, 2.3 MB)

Share this: