2012-11-05

Health Foundation

Health Foundation i Storbritannien stödjer på olika sätt utvecklingen av forskningen inom förbättringsvetenskap.

Bland annat stöds ett internationellt nätverk av forskare som Paul Batalden, gästprofessor vid Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare, är ordförande i och som Boel Andersson Gäre är ledamot av. Ett annat sätt man stödjer utvecklingen är att göra en månatlig scan över vetenskapliga publikationer inom området. Den senaste av dessa har fokus på forskning om lärande och undervisning inom förbättringsarbete och patientsäkerhet.

Läs mer


Quality improvement training for healthcare professionalsPDF (pdf, 562.4 kB)

Share this: