2012-10-08

Unikt program för forskning

Vinnvård lanserar ett nytt fellowship-program med inriktning mot improvement science.

Detta nya program har om målsättning att bidra till ökad strategisk kunskap kring förbättringsarbete inom vård och omsorg i Sverige och bidra till att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Programmet ska engagera praktiker till kontinuerligt förbättringsarbete och ta fram morgondagens ledare inom kunskapsområdet.

- Vi söker efter personer som har doktorerat och som under tre år ges en möjlighet att både producera ny forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed förbättra vård och omsorg. Våra fellows kommer att vara viktiga företrädare för den framväxande vetenskapliga disciplinens status. De kommer att vara morgondagens ledare inom vård och omsorg, säger Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård.

Sista ansökningsdagen är 12 december!

Läs mer om programmet.

Share this: