2012-08-31

Nationella kvalitets- och förbättringskurser för ST-läkare

Under 2013 kommer Jönköping Academy tillsammans med Landstinget i Jönköpings län
erbjuda två nationella SK-kurser för ST-läkare.

Kurserna som erbjuds är:
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg (vt 2013)
Ledarskap, ekonomi och administration (ht 2013)

Sedan tidigare erbjuder Jönköping Academy tillsammans med Capio S:t Görans sjukhus:
Nationell kurs i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete för ST-läkare (ht 2013)

ipuls.se anmäler du dig till kurserna.

Share this: