2012-08-03

Ny student till hösten 2012

Ska du börja studera Magister- eller Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg? Här finns information till dig som är ny student hos oss.

Grattis och välkommen till The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Nedan finns information till dig som blivit antagen till Magister- och Materprogrammet.  

Första kurserna

I augusti startar kurserna:

Litteratur

Obligatorisk litteratur i kursen
Förbättringskunskap I (m.fl. kurser):

  • Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur, 2007.
  • Fulop, N., P. Allen, et al., Eds. Studying the Organization and the Delivery of Health Services: Research Methods. London, Routledge; 2001.
  • Nelson EC, Batalden PB, Godfrey MM. Quality by Design: A Clinical Microsystems Approach. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley; 2007. (This book is also available electronically at the Jönköping University library)

Obligatorisk litteratur i kursen
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete
Endera av följande två böcker:

  • Levi R, Nyberg R. Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Stockholm: Norstedt; 2009.
  • Oscarsson L. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter. Stockholm: SKL Kommentus; 2009.

Dessutom:

  • Collins JC. Good to Great and the Social Sectors. Why Business Thinking is not the Answer: A Monograph to Accompany Good to Great. Boulder, CO: J. Collins; 2005.
  • Berry LL, Seltman KD. Management Lessons from Mayo Clinic: Inside one of the World's most Admired Service Organizations. New York: McGraw-Hill; 2008.

Rekommenderad litteratur:

  • Langley GJ, et al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd Edition. San Francisco: Jossey-Bass; 2009. (This book is also available electronically at the Jönköping University library)

Share this: