2012-04-20

Glädjande ansökningssiffror till magister- och masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap

Magister- och masterprogrammen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg har även i år ökat antalet sökande.

Jämfört med 2011 har det totala antalet sökande ökat med 26% från 181 till 228 sökanden. Magisterprogrammet har 140 sökande, varav 76 som har sökt programmet i första hand och masterprogrammet lockade 88 sökande, varav 52 i första hand. Masterprogrammet har särskilt gått framåt och ökat sitt antal sökande med 31% jämfört med 2011.
                                                                                                          
- Vi  tar in 40 studenter inför hösten 2012 liksom tidigare år. Det bör således inte bli några svårigheter att fylla platserna - och ett högt söktryck ger dessutom bra studenter, säger en nöjd Johan Thor, verksamhetsansvarig och lärare på The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, som ansvarar för programmen. Programmen startar med tre introduktionsdagar i vecka 34-35.

Ansökningssiffrorna kan komma att revideras när icke behöriga har sållats bort. Slutantagning sker i sommar och antagningsbesked skickas ut till alla antagna i juli månad.
 
Mer information om magisterprogrammet
Mer information om masterprogrammet

Share this: