2011-11-16

Att forska med praktiken

Seminarium med Mattias Elg om interaktiv forskning 21/12 - diskussioner och erfarenhetsutbyten. Välkomna!

Den 21 december anordnar Jönköping Academy ett forskningsseminarium med temat interaktiv forskning. Syftet med interaktiv forskning är att forska tillsammans med praktiken, att låta människor i verksamheterna bli delaktiga under resans gång och att återkoppla regelbundet så att forskningen direkt kan bidra till förändringar som också är förbättringar.

Vi har bjudit in biträdande centrumchef och tekn.dr. Mattias Elg från Helix Vinn Excellence Centre vid Linköpings universitet som delar med sig av sina erfarenheter av interaktiv forskning i vårdens praktik och pågående forskningsprojekt. På vilket sätt kommer de praktiken till nytta?

Syftet med dagen är också att få igång diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan deltagare från olika professioner, organisationer och vetenskaper. Det blir ett interaktivt möte om interaktiv forskning.

Läs hela inbjudanPDF (pdf, 215.9 kB).

Anmäl dig senast 16/12 till isabella.ashtar-michael@hhj.hj.se. Vi bjuder på sopplunch och fika.

Share this: