2011-11-03

Effektivare samarbeten mellan forskare

CLICK-projektet syftar till att skapa effektivare samarbeten mellan forskare. Ny teknik och nya kommunikationssätt banar väg för ökade möjligheter till interaktion.

Forskning är ett resultat av samarbete. I takt med att forskningen blir mer multidisciplinär blir det också viktigare att känna till varandra och varandras forskningsresultat. Nya idéer kommer fram när man träffas och kan diskutera och dela erfarenheter med andra forskare världen över — men det är fortfarande så att många projekt återfinns i slutna miljöer där man inte känner till vad andra gör i andra projekt.

Forskarna Pär Höglund på Landstinget i Jönköpings län och Jönköping Academy samt Vladimir Tarasov från Tekniska högskolan i Jönköping lärde känna varandra i det multidisciplinära forskningsprogrammet Bridging the Gaps. Sprunget ur detta samarbete är projektet CLICK (Computer Supported Collaborative Work through Dynamic Social Networking) som finansieras av Vinnvård sedan augusti 2011.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för forskare att dra nytta av ny teknik och med hjälp av förståelsen för denna utveckla och förbättra sina forskningskontakter. Integrerat i Vinnvårds webbsystem kommer en databas att utvecklas för att testa hur ett socialt nätverk kan skapas just för forskare. Datorstödda samarbeten och sociala nätverk är något som på sikt kommer att integreras även i forskningsvärlden, men som ännu inte är gjort i särskilt hög grad. Denna satsning blir en viktig insats i arbetet att utveckla och förbättra forskning generellt. Ny teknik ger också ökade möjligheter för allmänheten att ta del av och påverka forskning då kanalerna utåt öppnas upp och görs bredare. Vinnvårds forskningsprogram. Bridging the gaps kommer att fungera som pilot i en första testomgång.

Projektet är ett samarbete mellan Vinnvård och en forskargrupp från bl.a. Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Professor Boel Andersson Gäre, professor Vivian Vimarlund, professor Kurt Sandkuhl och docent Klas Gäre är några av de experter som är knuta till forskningsprojektet.

För mer information om CLICK - kontakta Pär Höglund.

Share this: