2011-10-28

Förbättringskunskap på ledarsidan

På DN:s ledarsida den 27/10 beskrivs en studie gjord av Svenskt Näringsliv om kostnader per patient vid ett antal sjukhus i Sverige. Johan Thor vid Jönköping Academy är en av de forskare som tillfrågas både i rapport och på ledarsida.

Rapporten "En friskare sjukvård" publicerades i dagarna av Svenskt Näringsliv och är en studie av patientkostnad vid tio olika diagnoser vid ungefär lika många sjukhus runt om i landet. Kostnad per patient (KPP) som mätmetod ska enligt Dagens Nyheter snarare ses som ett verktyg för att se helhet och mönster, än detaljer och konkreta skillnader i siffror. Förklaringar till de skillnader som framkommer söks hos ett antal forskare, bl.a. hos Johan Thor, som även citeras i DN:s ledare.

Som DN konstaterar - det finns inget värde i att låta saker kosta mer än nödvändigt. Kunskapsöverföring är det som måste till - helt i ton med vår verksamhetsidé på Jönköping Academy.

Läs hela ledaren i DN 111027.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs hela rapportenPDF (pdf, 685.8 kB) "En friskare sjukvård" från Svenskt Näringsliv.

Share this: