2011-10-04

Uppskattat forskningsseminarium

Den 28 september höll Jönköping Academy ett forskningsseminarium med professor Paul Batalden och professor Mary Dixon-Woods inom ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap.

Ett 40-tal personer från olika områden och verksamheter deltog för att ta del av föreläsarnas erfarenheter och för att tillsammans diskutera förbättringsarbete och dess förutsättningar. Paul och Mary växlade mellan olika studier och utgick från egna vetenskapliga artiklar för att få igång diskussioner i mindre grupper.

Förbättringsarbete kräver en medvetenhet om vad vi faktiskt gör i en förändring, men också en förberedelse av alternativa resultat. Den sociala processen runt själva förändringen måste också lyftas fram; man måste sätta till kontexten i en förändringsprocess för att veta om den fungerar eller inte.Det är i mötet och interaktionen med andra som förändringen ska äga rum - dessa förutsättningar måste vi känna till för att lyckas. I en tillåtande kultur, där gemenskapen runt själva förändringen är stark och klar, är förutsättningarna större att lyckas.

Mary Dixon-Woods försökte sammanfatta vägen till ett lyckat förbättringsarbete med hjälp av ett antal punkter:

  • en stark, integrerad kärna
  • en klar teori samt förberedelse för handling
  • erbjuda resurser, träning
  • hantera konflikter, hålla samman gruppen/gemenskapen
  • skapa och uppmuntra en känsla av gemenskap
  • använda data klokt
  • medvetandegöra vikten av kontexten

Share this: