2011-08-30

40 nya magister- och masterstudenter

I slutet av augusti hölls introduktion och uppstart för årets studenter i magister- och masterprogrammen i kvalitetsförbättring och ledarskap i Jönköping.

Under tre dagar på plats på campus presenterades program, kurser, studieupplägg och litteratur för våra nya studenter. 40 personer från olika vård- och omsorgsverksamheter runt om i landet har nu träffat sina studiekamrater och påbörjat sina första två kurser; Förbättringskunskap samt Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete. Campusträffarna varvas med sessioner i webbplattformen Pingpong och grupparbeten.

Kollegor från det andra och tredje året på utbildningen var också med vid ett tillfälle för att berätta om sina reflektioner kring studierna och kursinnehållet. Likaså fanns representanter från landsting och kommun med för att berätta om den nära kopplingen till praktiken i utbildningen.

Vi på Jönköping Academy önskar lycka till och ser fram emot att arbeta tillsammans de närmaste åren.

Share this: