2011-08-10

Internationellt forskarmöte i Jönköping

Strax före semestern träffades ett 20-tal internationella forskare i Jönköping. Alla deltar i det EU-finansierade projektet QUASER.

Syftet med QUASER (Quality and safety in European Union hospitals) är att studera klinisk effektivitet, patientsäkerhet och patienters upplevelser i Sverige, Norge, Nederländerna, England och Portugal.

- Patientsäkerhet är ett angeläget problem där vi i detta projektet har stor möjlighet att lära tillsammans med andra europeiska länder på djupet och bredden, säger Boel Andersson Gäre, professor och projektledare för den svenska delen av QUASER. Vi får på detta sätt chansen att samverka med en grupp mycket välrenommerade forskare inom området, fortsätter hon. Boels motsvarighet i England samt projektkoordinator för hela EU-projektet, är professor Naomi Fulop vid Kings College i London.

Länssjukhuset Ryhov är ett av två svenska sjukhus som ska undersökas tillsammans med ett sjukhus i Stockholm. Projektets resultat kommer att ligga till grund för två viktiga evidensbaserade dokument för europeisk sjukvård: en kvalitets- och säkerhetsguide och ett ramverk för utvärdering av kvalitet och säkerhet på sjukhus.

The Jönköping Academy, en samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län och länets 13 kommuner, är en av sex internationella organisationer som medverkar i QUASER. Johan Thor, föreståndare för Jönköping Academy, läkare och forskare säger:

- En av poängerna med detta projekt är att vi samarbetar över gränserna i Europa för att bidra till god vårdkvalitet och säkerhet. När patienter och sjukdomar — som EHEC-smittan nyligen — rör sig över gränserna behöver vi självklart samarbeta med varandra.

Quaser startade våren 2010 och samordnas av King´s College i London, Storbritannien och har fått finansiering av EU-kommissionens 7:e ramprogram för hälsoforskning. Mötet ägde rum i Jönköping den 15-17 juni med deltagare från fem olika länder.

Share this: