2011-05-10

Många sökande till magister/masterprogram inom kvalitetsförbättring och hälsa

Magister- och masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, Högskolan Jönköping, har rönt ett stort intresse med ett ökande antal sökande.

Jämfört med 2010 har det totala antalet sökande ökat med 23 %. Magisterprogrammet hade 114 sökande, varav 52 sökt i första hand ( en ökning med 28 % respektive 21 %) och Masterprogrammet lockade 67 sökande, varav 42 i första hand (en ökning med 16 % respektive 10 %)
                                                                                                          
- Vi kan ta in sammanlagt 40 studenter inför hösten 2011. Det är en minskning med tio studenter från 2010, detta är i linje med Högskolans volymminskning i år. Det bör således inte bli några svårigheter att fylla platserna - tvärtom! Säger en nöjd Johan Thor, föreståndare och lärare på The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Vid terminsstarten hösten 2011 startar utbildningen med tre introduktionsdagar på campus vecka 34.
 
The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare bildades 2009 i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län samt länets tretton kommuner. ambitionen är att fungera som ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. Målgrupp för utbildningen är medarbetare och beslutsfattare från vård och omsorg, men även forskare och studenter.
 
Mer information om antagningsförfarandet
 
Mer information om magisterprogrammet

Mer information om masterprogrammet

Share this: