2010-11-11

Antagningsseminarium för ny doktorand 25 november

Anette Peterson är nybliven doktorand i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg på Hälsohögskolan i Jönköping.

Tid
25 november kl. 16.00-17.30

Plats
Sal GA 934, Hälsohögskolan, Jönköping

Anette Peterson är nybliven doktorand i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg på Hälsohögskolan, vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Hon har under flera år arbetat som sjuksköterska inom Landstinget i Jönköpings län och har lång erfarenhet av förbättringsarbete. Idag arbetar hon på Hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Landstinget i Jönköpings län.

Kvalitetsregister för bättre vård

Doktorandprojektet ingår i Bridging the Gaps 1 och syftet är att undersöka hur nationella kvalitetsregister kan användas tillsammans med ett systematiskt förbättringsarbete för att förbättra vården och följsamheten till nationella riktlinjer, men också vad det är i detta som påverkar att man lyckas.

Avhandlingen kommer i huvudsak fokusera på förbättringsarbetet kopplat till tre olika nationella kvalitetsregister, dels Riks-HIA (registret för hjärtinfarkt, ingår numera i Swedeheart), NDR (nationalla diabetesregistret) och Swediabkids (registeret för diabetes hos barn och ungdomar). Team från olika delar av sverige deltar i projektet.

Share this: