2009-09-21

Professor Paul Batalden

Professor och läkare Paul Batalden knyts till Jönköping Academy

Professor Paul Batalden, läkare och pionjär inom sjukvårdens kvalitetsutveckling, börjar i höst som professor på deltid vid Hälsohögskolan i Jönköping med placering i nybildade Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Paul Batalden personifierar förbättringskunskapens intåg i hälso- och sjukvårdssektorn.

Utifrån sitt arbete som barnläkare och chef, och sina personliga kontakter med W. Edwards Deming — en av kvalitetsrörelsens arkitekter — introducerade Batalden detta kunskapsområde i sjukvården redan på 1980-talet. Han har sedan dess verkat för att sprida och vidareutveckla användningen av dessa kunskaper i hälso- och sjukvården och fått ett stort internationellt genomslag, inte minst i Jönköpingstrakten. Hans arbete ligger också till grund för Socialstyrelsens vägledningar; God vård — om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (2006) respektive God kvalitet i socialtjänsten (2008).

De senaste 15 åren har Paul Batalden varit chef för the Center for Leadership and Improvement vid The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice (TDI), New Hampshire, USA, som för närvarande är nära involverat i det reformarbete för amerikansk sjukvård som drivs av Obama-administrationen. Batalden var också med om att starta the Institute for Healthcare Improvement som sedan starten leds av hans barnläkarkollega Don Berwick vid Harvard University. Batalden och hans medarbetare vid TDI har under åren utvecklat ett nära samarbete med Landstinget i Jönköpings län. Nyligen befästes detta genom ett samverkansavtal mellan TDI, Landstinget och Högskolan i Jönköping.

Högskolan, landstinget, kommunerna och ett antal andra partners har tillsammans med just Paul Batalden och The Dartmouth Institute utformat en masterutbildning i ledarskap och förbättring inom hälsa, vård och omsorg, som startat vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, nu i höst med stöd av KK-stiftelsen. Åttiofem sökande vittnar om en populär och efterfrågad utbildning på avancerad nivå, totalt antar man 40 studenter varje år. Paul Batalden medverkar aktivt i utbildningen och deltar i den kontinuerliga vidareutvecklingen av programmet tillsammans med forskare, lärare och andra intressenter vid Jönköping Academy.

Share this: