2009-09-04

Masterprogrammet i gång

Nu har masterprogrammet i ledarskap och förbättring startat. Bilder och senaste nytt!

I slutet av augusti var det uppstart och introduktion av programmet i sin helhet samt de två första delkurserna; Förbättringskunskap I och Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete. Totalt sökte 85 personer till magister- och masterprogrammet, och vi erbjöd 40 platser. Det är verksamma från både kommuner och landsting från hela landet som ingår i gruppen och tanken med utbildningen är att det ska vara just en samproduktion mellan dessa olika huvudmän och högskolan. Paul Batalden och Dartmouth Medical School i USA finns också med som inspiratörer och medproducenter. Under campusträffen i slutet av september deltog Paul Batalden på plats för att föreläsa för och diskutera med gruppen.

KK-stiftelsen bidrar med 2 miljoner till utvecklingen och uppbyggnaden av det nya programmet.

Share this: