2012-08-13

Pensionärens delaktighet ger bättre förutsättningar för förbättringsarbete

Aktivt deltagande av pensionärer i förbättringsarbeten gav bättre förutsättningar att lyckas. Det är dock viktigt att pensionärerna bjuds in redan från början. Detta visar en masteruppsats som lades fram vid Hälsohögskolan i Jönköping i början av sommaren.

Själva studien studerar ett lokalt så kallat coachprogram inom vård och omsorg i de högländska kommunerna och Landstinget i Jönköpings län. Deltagare i studien var förutom pensionärer, blivande och erfarna coacher samt coachprogrammets planeringsgrupp.

Andra viktiga faktorer för förbättringsarbete som framkom i studien är att utgå från ett lösningsfokuserat förhållningssätt, jobba med nätverk och att skapa en förståelse för systemet man verkar i. Dessa faktorer var enligt studiens resultat viktigare än de förbättringsverktyg som användes i coachprogrammet, till exempel mätningar av olika slag.
 
För mer information, kontakta:
För mer information om studien eller coachprogrammet på Höglandet, kontakta
Nicoline Vackerberg,
verksamhetsutvecklare vid Landstinget i Jönköping, Höglandssjukhuset,
Tel: 0381-35127 och e-post: nicoline.vackerberg@lj.se

Share this: