Nyheter

Nyheter

 • Martin Rejler ny Vinnvård Fellow
  Martin Rejler, överläkare vid medicinkliniken, Höglandssjukhuset i
  Eksjö, brinner för att skapa bra övergång i utskrivningen av patienter
  till öppenvård. Det ska han nu bland annat forska om under tre år som en
  av fyra nationellt utsedda Vinnvård Fellows, med uppdrag att utveckla
  svensk hälso- och sjukvård.

  2015-10-23
 • Hyllade masteruppsatser
  Masterstudenterna från Kvalitetrsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd från våren 2015 avslutade sin utbildning med en masteruppsats. Uppsatserna har fått positiv uppmärksamhet eftersom de är välgjorda och tydligt visar på konkreta förbättringsarbeten som kan göras på de områden där studenterna är verksamma. Fitnete Gashi, enhetschef inom Socialtjänsten område socialpsykiatri, svarar på några frågor om sin masteruppsats.
  2015-10-16
 • Kristina Areskoug Josefsson ny medarbetare på Jönköping Academy
  Jönköping Academy välkomnar nu en ny medarbetare, Kristina Areskoug Josefsson. Kristina disputerade 2013 med avhandlingen "Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic perspective" vid Lunds universitet.
  2015-10-02