Nyheter

Nyheter

 • Berith Hedberg är ny docent inom hälsa och vårdvetenskap
  Hon höll sin docentföreläsning "En aktiv patientroll – utmaningar för hälso- och sjukvården" den 28/5.
  2015-06-10
 • Kurs: Förbättringscoach inom vård och omsorg 7,5 hp
  Vill du bli en förbättringscoach?Tänker du ibland att ”det borde finnas ett bättre sätt…” Har du idéer om hur din verksamhet kan bli ännu mer fokuserad för dem vi är till för?Ser du arbetssätt som inte längre är effektiva eller som inte längre bidrar till ett ökat värde? Då är du en blivande förbättringscoach!
  2015-06-02
 • Två Guldskalpellvinnare från regionen
  Den 27 maj delades Dagens Medicins pris Guldskalpellen ut. Förutom att två av vinnarna kommer från region Jönköpings Län, vilket gör oss stolta, så var Boel Andersson Gäre talare och pratade om hur vi kan minska gapet mellan det vi vet och det vi gör.
  2015-06-01