Nyheter

Nyheter

 • En aktiv patientroll - utmaningar för hälso- och sjukvården?
  Välkommen att närvara vid Berith Hedbergs docentföreläsning den 28 maj klockan 10.30, i Forum Humanum. Ämnet är resultat från patientnära forskningoch patientens möjligheter att utveckla sin hälsokompetens och sin aktiva roll i mötet med hälso- och sjukvården.
  2015-05-20
 • Ekonomisk vinst kan överskugga lärande i vårdens förbättringsarbete
  Under 2010-talet har prestationsbaserade ersättningar införts för att motivera till förändring inom hälso- och sjukvården. Ersättningsmodellen medför att vårdgivarna konkurrerar om ersättningar samtidigt som de ska samarbeta för att skapa patientsäkra överföringar mellan vårdenheter. I en avhandling från Linnéuniversitetet studerar Ann-Charlotte Norman vilket inflytande dessa till synes motstridiga villkor har på förbättringsarbetets lärprocesser.
  2015-05-12
 • Välkommen till masterexamination
  Välkommen att närvara vid Jönköping Academys masterstudenters examination! Studenterna har gått utbildningen Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Denna dag kommer de att redovisa sina resultat och de lärdomar de har dragit av genomförda förbättringsarbeten, genom att försvara sina examensarbeten.
  2015-05-07