Nyheter

Nyheter

 • Ny studie om förbättringsarbete
  Johan Thor, Vinnvård Fellow of Improvement Science på Jönköping Acedemy är medförfattare på en nyligen publicerad studie av förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården i Jönköpings län. Titeln är Sustaining improvement? The 20-year Jönköping quality improvement program revisited.
  2015-02-25
 • Vårdialog 2015 ”Att knyta kvalitetsband”
  Välkommen att delta i en dialog om hur framtidens medarbetare utbildas och tränas i kvalitet och förbättringskunskap. Vårdialogen genomförs i
  samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Region Jönköpings län och kommunerna i länet.

  2015-02-25
 • Ny bok om nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården
  Annika Nordin, Anette Peterson, doktorander på Hälsohögskolan, och Johan Thor, Vinnvård Fellow of Improvement Science, alla på Jönköping Academy
  for Improvement of Health and Welfare, medverkar i en ny bok om nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården.

  2015-02-25
 • Invitation to Seminar

  Welcome to a seminar with Professor Dale Collins Vidal and Assistant Professor Brant Oliver. The seminar topic should be on shared decision making and person/patient centered care/co-production, from clinical, research, and educational perspectives.

  2015-02-20