Nyheter

Nyheter

 • Nationella Kvalitetsregisterkonferensen den 9-10 oktober
  Nationella kvalitetsregistret är ett system av kvalitetsverktyg som ger möjligheter att utveckla kvaliteten i vården.
  2013-10-28
 • Forte Talks 2014!
  25-26 mars 2014 kommer framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv och välfärd att presentera och diskutera klyftorna i Sverige. Hur det ser ut i dag och vad väntar oss i framtiden? Och inte minst hur forskningen kan bidra till kloka och välgrundade lösningar.
  2013-10-28
 • Ännu en läkarutbildning på Hälsohögskolan
  För tredje gången arrangerade The Jönköping Academy en SK-kurs som är en vidareutbildning för läkare under ST. Kursen som heter "Nationell kurs i ledarskap, ekonomi och administration - inriktning system och organisation", hölls under hela vecka 42 på Hälsohögskolan, Jönköping.
  2013-10-23
 • SWEDAGE 2013
  Swedage är ett nätverk för äldreforskning som ska underlätta spridning och utbyte av forskningsresultat inom Sverige och internationellt. I nätverket möts forskningsfinansiärer, forskare, myndigheter och organisationer.

  2013-10-17
 • Stereotypes in health care communication
  Slutseminarium med Joel Hedegaard
  2013-10-01