Nyheter

Nyheter

 • Intervju med Usha Satish och Mantosh J Dewan
  Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare har fått förstärkning av professorerna Usha Satish och Mantosh J Dewan i ett projekt som ska hjälpa patienter att fatta bättre beslut om sin hälsa.
  2013-04-29
 • Nytt rekord i antal sökande, igen
  Totalt är det 278 personer som har sökt till något av Jönköping Academys program Magister-/Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, varav 141 personer i första hand.
  2013-04-22
 • Idégrupp Jönköping Academy och Famna
  Framtida forskning kring non-profitorganisationers företagande inom ramen för välfärdsproduktionen
  2013-04-16
 • Avhandling
  Fredrik Hammarskjöld, överläkare på OP/IVA, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping presenterar sin avhandling som handlar om infektionskomplikationer till centrala venkatetrar och artärkatetrar.

  2013-04-09
 • Intervju med Paul Batalden
  Paul Batalden intervjuades i Läkartidningen.
  2013-04-02