Nyheter

Nyheter

 • Hälsochatt på Twitter
  Healthcare social media (#hcsm) är en global hashtag på Twitter för diskussioner kring sociala mediers användning inom hälso- och sjukvården - nu testas en svensk variant.
  2011-11-22
 • Att forska med praktiken
  Seminarium med Mattias Elg om interaktiv forskning 21/12 - diskussioner och erfarenhetsutbyten. Välkomna!
  2011-11-16
 • Effektivare samarbeten mellan forskare
  CLICK-projektet syftar till att skapa effektivare samarbeten mellan forskare. Ny teknik och nya kommunikationssätt banar väg för ökade möjligheter till interaktion.
  2011-11-03
 • A Model for Linking Continual Improvement to get Exemplary Care
  A group of researchers and practitioners, of which one is the Jönköping Academy, have cooperated in creating a model for how learning and care are interlinked. The article is now published in Academic Medicine.
  2011-11-01