Patientsäkerhet i fokus - QUASER

Patientsäkerhet i fokus - QUASER

Ett forskningsprojekt kring kvalitet och säkerhet på sjukhus erbjuds tre miljoner euro från EU-kommissionens 7:e ramprogram för hälsoforskning. The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är en av sex organisationer som medverkar i projektet.

Quaser logotype

I projektet “Quality and safety in European Union hospitals: A research-based guide for implementing best practice and a framework for assessing performance" (QUASER) kommer forskargrupperna att göra tio fallstudier  av hur kvalitet och säkerhet förbättras i praktiken. Projektets resultat kommer att ligga till grund för två viktiga evidensbaserade dokument för europeisk sjukvård: en kvalitets- och säkerhetsguide och ett ramverk för utvärdering av kvalitet och säkerhet på sjukhus. Projektet startade i april 2010 och pågår i tre år. Studierna sker både på enhets- och sjukhusnivå och beräknas vara klara för sammanställning och analys under våren 2012.

Projektledningen för den svenska delen i projektet utgörs av Boel Andersson Gäre och Johan Calltorp. Den svenska forskargruppen består av Tony Andersson (Jönköping Academy), Anette Karltun (Tekniska Högskolan), Johan Sanne (Linköpings universitet) och Pär Höglund (Region Jönköpings län).

Projektet samordnas av King´s College i London, Storbritannien och har fått finansiering av EU-kommissionens 7:e ramprogram för hälsoforskning. I projektet ingår flera framstående europeiska forskningsinstitut med olika forskningsperpektiv, så som Centre for Patient Safety and Service Quality Research Centre, King's College, London, Centre for Patient Safety and Service Quality, Imperial College, London, Department of Health Policy & Management, Erasmus University, Rotterdam, University of Stavanger, Instituto Universitario de Lisboa, Lissabon tillsammans med Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping.


Forskare från fem länder samlas i Jönköping, juni 2011

Forskare från fem länder som träffades i Jönköping i juni 2011 inom ramen för QUASER-projektet.

Mer information

Boel Andersson Gäre
Tony Andersson

Anette Karltun
Johan Sanne
Pär Höglund

Läs intervjun med Tony Andersson (augusti 2011)