Syfte och forskningsfrågor

Syfte och forskningsfrågor

Det övergripande syftet är att utforska och mäta samproduktionens värde för att öka medborgarnas hälsa och välbefinnande. Vi utgår ifrån att studera det utifrån fyra aspekter, vi kallar dem 4M: Mätning, Mekanismer, Medledarskap och Modeller.

Mätning. Samskapande har blivit ett normativt begrepp, något som ”alla” tycker är bra, men hur bra är det egentligen? Det vet vi faktiskt inte. Och vad behöver vi mäta och följa upp för att ta reda på om samskapande är bra eller dåligt? Vi behöver mäta vad samskapande når för resultat men även mäta samskapandet som en process så vi kan veta hur och i vilken omfattning samskapande har skett.

Mekanismer är ett system av samverkande delar som tillsammans åstadkommer den drivande kraften. Här vill vi förstå vilka delar som måste vara på plats för att samskapande ska komma till stånd, och hur och vad som måste ske för att det ska vara kraftfullt. Speciellt som samskapande ställer krav på delaktighet, delad makt och ömsesidighet, vilket kan vara svårt att få till i praktiken.

Medledarskap handlar om och hur chefer och ledare inom en organisation skapar förutsättningar och bjuda in till samskapande processer, hur dessa processer leds i praktiken. Samskapande kräver ett ledarskap, eftersom samskapande kännetecknas av partnerskap och delat ansvar och delad makt.

Modeller. Vi kommer både inventera vilka slags modeller som finns och utifrån våra resultat utveckla nya modeller för olika sammanhang och stödjande redskap som främjar framtida initiativ för ökat samskapande.

Som fenomen är inte samskapande nytt, däremot behöver vi lära oss mer om när samskapande används för att förbättra hälsa och välfärd.