Ongoing projects

Ongoing projects

 • Qualityregisterresearch – SKL, Beatrix Algurén, Boel Andersson Gäre, Klas Gäre, Ann-Christine Andersson, Johan Thor och Mattias Elg.
 • Agile leadership - Systematic qualitydevelopment, Eva Norman Brandt, Sofia Kjellström, Ann-Christine Andersson
 • Economical incentive within healthcare – AFA, Sofia Kjellström, Boel Andersson Gäre, m.fl.
 • Researchschool KK-foundation (anchoring and planing phase), Sofia Kjellström, Ann-Christine Andersson, Boel Andersson Gäre, samarbete JU
 • Survey-development learning, Sofia Kjellström
 • Value system test - validation study, Sofia Kjellström
 • How can patients and staff together prevent and act against abuse in health care? The Swedish Reaseach Council – Marlene Ockander, Boel Andersson Gäre
 • User-driven digital development in rural areas for health, welfare and attractiveness – a prestudy /Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie – LEADER Astrid Lindgrens hembygd, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Marlene Ockander, Sofi Fristedt, Paul Nystedt (Projektägaren är Coompanion Jönköpings län, andra forskare som finns med från JU finns på Jibs och är Guenola Nonet, Tomas Müllern och Mark Edwards.)
 • Knowledge platform for Social Innovation /Kunskapsplattform för social innovation, Vinnova, Marlene Ockander m.fl.
 • Social Innovation for Regional Development (SIRU) /Social innovation för regional utveckling (SIRU) - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Jönköping University och Coompanion Jönköpings län - Marlene Ockander, Paul Nystedt m.fl. (Projektet ägs av Linköpings universitet.)
 • QUASER (Quality and Safety in European hospitals), Boel Andersson-Gäre tillsammans med internationell forskningsgrupp. Ett forskningsprojekt kring kvalitet och säkerhet på sjukhus som fick tre miljoner euro från EU-kommissionens 7:e ramprogram för hälsoforskning. Jönköping Academy är en av sex organisationer från UK, Norge, Holland, Portugal och Sverige som medverkar i projektet.