Sven Engström

Sven Engström

Pensionär, timanställd vid Primärvårdens Fou Enhet Futurum Jönköping

Forsknings- och utvecklingsintresse
Forsknings- och utvecklingsintresse inriktas på flera olika områden av primärvård:

  1. Primärvårdens effekter på folkhälsa och sjukvårdskostnader
  2. Metoder för att beräkna patienters behov av och förbrukning av resurser i primärvård.
  3. Utnyttjande av data från datajournaler dels för uppföljning av och förbättring av kvalitet i primärvård och dels för forskning.
  4. Handläggning av infektioner i primärvård

Pågående projekt
Primärvårdens roll: Medför god tillgänglighet och kontinuitet vid den egna vårdcentralen mindre konsumtion av vård utanför?

Studie på individnivå av sambanden mellan kontinuitet, tillgänglighet och service vid den egna vårdcentralen och vårdkonsumtion utanför den egna vårdcentralen.

Presentation
Sven Engström är specialist i allmänmedicin och har varit vårdcentralschef på Hälsovårdscentralen i Örnsköldsvik samt på Ryds Vårdcentral i Linköping. Från 2006-2013 distriktsläkare vid Gränna Vårdcentral och Primärvårdens FoU enhet i Jönköping.

Sven disputerade 2004 i Linköping med avhandlingen " Qualities, Costs and the Role of Primary Health Care "

Särskilda uppdrag
Ordförande för Kvalitets & Patientsäkerhetsrådet inom Svensk Förening för Allmänmedicin under åren 2003-2014.

Medlem i Examensrådet inom Svensk Förening för Allmänmedicin under åren 1991-99.