Ann-Helene Almborg

Ann-Helene Almborg

Avdelningen för statistik och jämförelser, Klassifikationer och terminologi, Socialstyrelsen

Mitt forskningsintresse är hur bland annat ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) kan användas i strukturerad dokumentation inom vård och omsorg.

Jag har varit ansvarig för utveckling av Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI) och har genomfört försöksverksamhet inom socialtjänsten där KSI och ICF används i strukturerad dokumentation.

Jag är med i WHO:s utvecklingsprojekt med International Classification of Health Interventions (ICHI) som medlem i ICHI Development Team och ICHI Task Force Group.