Ann-Charlott Norman

Ann-Charlott Norman

Universitetslektor och sjukgymnast med flera års erfarenhet som chef i Landstinget i Region Uppsala. Sedan 2008 har hon arbetat som utredare vid Ledningskontoret i samma landsting. AnnCharlott är lärare och handledare vid Jönköping Academy samt doktorand vid Institutionen för pedagogik vid Linnéuniversitetetet.

Ann-Charlott jobbar nu som e-hälsostrateg vid Enheten för e-hälsa på Regionkontoret i Uppsala.