IT-service utför underhållsarbete i IT infrastrukturen varje fredag mellan 17.00 och 18.00 och den tredje söndagen, med några undantag, varje månad mellan 08.00 och 17.00.

Detta innebär att störningar kan förekomma och att program/filer i vårt nätverk kan vara otillgängliga vid denna tidpunkt.

2023:

22/1*, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5**, 18/6, 16/7, 13/8**, 17/9, 15/10, 19/11, 17/12

* flyttas till fjärde söndagen
** flyttas till andra söndagen