Högskolans licensavtal ger rätt att installera en del programvaror på en privat dator.

Rätten gäller ENDAST för arbetsrelaterade ändamål och under den tid man är student eller anställd vid högskolan. Installationsmedia kan köpas hos IT Helpdesk, utom för Office (laddas ner via portal.office.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Se även möjlighet till nedladdning via Microsoft Azure for Students (tidigare Imgine/Dreamspark) längst ner på sidan).

Microsoft Office

Både student och personal

Du kan installera Office på upp till 5 PC- eller Mac-datorer (ladda ner via portal.office.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) samt 5 surfplattor och 5 smartphones (ladda ner via App Store, Google Play eller Windows Store / Windows Phone Store).

PC

Student

Affinity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Autodesk (Revit, AutoCad m fl) Pdf, 563.4 kB, öppnas i nytt fönster.
EndNote Online + Desktop*
MATLAB Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Nvivo*
StavaRex (rättstavning på svenska)*
SpellRight (rättstavning på engelska) *
SOLIDWORKS*
SPSS - guide för åtkomst Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
TorTalk (talsyntes)*
ViTal (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång
** kontakta din lärare för beställning hos IT

Personal

Affinity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ArcGIS Pdf, 376.2 kB, öppnas i nytt fönster.
EndNote Online + Desktop*
MATLAB Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.
MS Windows 10 education
Nvivo*
SPSS - guide för åtkomst Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
TorTalk (talsyntes)*
ViTal (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång

Mac

Student

Affinity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
EndNote Online + Desktop*
MATLAB Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nvivo*
SPSS - guide för åtkomst Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
TorTalk (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång

Personal

Affinity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
EndNote Online + Desktop*
MATLAB Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nvivo*
EndNote ladda ner här
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SPSS - guide för åtkomst Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
TorTalk (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång

Microsoft Azure for Students (tidigare Imagine/Dreamspark)

Azure for Students är en tjänst ger studenter och anställda kostnadsfri tillgång till en testmiljö av tillgängliga ”molnbaserade” tjänster som erbjuds via Microsoft Azure. Testmiljön är åtkomlig i 1 år och innehåller 100 USD i s.k. gratis credits.

Via Azure for Students får man även tillgång till nedladdning ett antal av Microsofts programvaror för installation på hemdator/labbdator (dock ej MS Office, vilket kan laddas ner via portal.office.com).

Användning av Azure-tjänster och nedladdning av programvaror är tillgänglig för den som aktivt studerar och för personal med en pågående anställning. Studenter som inte längre är aktiva men har laddat ner och installerat en programvara via tjänsten har rätt att fortsätta att använda denna så längre villkoren efterlevs.

Ändamål

  • För utveckling, support, utbildningsändamål i samband med kurser/laborationer
  • Icke-kommersiell forskning
  • För att designa, utveckla, testa och demonstrera programvaror i ovanstående syfte; studenter/personal har även rätt att skapa en extra kopia av programvaran på sin egen dator / enhet i backup-syfte och förutsatt att villkoren ovan efterlevs.

Villkoren som presenteras vid utcheckning/nedladdning är utformade för studenter men accepteras även för personal.

Innan du kan början använda tjänsten måste du aktivera tjänsten genom att följa den här guiden Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster..