På grund av licenshantering finns inte Adobe Acrobat installerat som default på JU:s datorer. På samtliga personaldatorer finns Adobe Reader installerat. Adobe Reader kan inte användas för redigering av PDF-filer, endast läsning. Personal som behöver kunna redigera PDF-filer kan beställa detta via helpdesk och få en licens för Adobe Acrobat tilldelad.

På datorsalsdatorer kan studenter installera applikationen från Software Center.

Observera:

För att kunna skapa PDF-filer krävs inte Adobe Acrobat. Windows 10 har en inbyggd PDF-skrivare (Microsoft Print to PDF) som kan användas från alla applikationer där utskrift är möjlig. PDF-filer kan även skapas direkt från Officeapplikationer som t ex Word (Spara som…PDF alternativt Arkiv > Exportera > Skapa PDF-/XPS-dokument).