Så länge som du är registrerad på en kurs, ett program eller har registrerat studieuppehåll förlängs ditt användarkonto automatiskt.

Ditt användarkonto är aktivt i minst en omtentamensperiod. Du kan se aktuell beräknad giltighetstid för ditt konto, som automatiskt uppdateras när du får nya Ladok registreringar, på Självservice användarkonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bekräfta din användaridentitet

Från och med 2023-12-01 höjs säkerheten för inloggning i Ladok. Det betyder att du behöver ha en bekräftad användaridentitet hos oss. Om du har aktiverat ditt JU-konto via antagning.se eller BankID är detta redan klart. Du kan se status på ditt konto via självservicesidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du som har svenskt personnummer bekräfta din användaridentitet med hjälp av BankID, om detta inte redan är gjort.

Om du inte har svenskt personnummer, eller av annan anledning inte kan bekräfta din identitet via självservicesidan, är du välkommen till IT Helpdesk. Ta med giltig ID-handling (pass/svenskt körkort/svenskt nationellt ID-kort/svenskt SIS-märkt ID-kort)

Förlängning av konto

Har du behov av att förlänga giltighetstiden för ditt användarkonto kontaktar du studievägledaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på din fackhögskola/program. 

OBS! Studenter som läser via uppdragsutbildning kontaktar ansvariga enligt nedan:

Kontaktpersoner för uppdragsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studenter kan inte själva beställa förlängning via IT Helpdesk eftersom detta hanteras automatiskt via Ladok registeringar.

Avveckling av konto

En månad innan kontot stängs skickas ett informationsbrev till ditt användarkonto. Det är viktigt att du tar hand om dina filer och e-post innan kontot stängs. Tänk på att informera dina kontakter om att e-postadressen kommer upphöra. Efter att kontot stängts sparas e-post och filer i två månader, efter det tas all information om kontot bort tillsammans med filer och e-post.

För att avsluta ditt konto i förtid, kontakta IT-helpdesk.

Utökat lagringsutrymme

För att ansöka om temporärt utökat lagringsutrymme kontaktar du i första hand programansvarig och i andra hand kursansvarig som sedan beställer detta av
IT Helpdesk.