Outlook är högskolans system för e-post, kalender med mera.


 


Alla bilagor skannas efter skadligt innehåll. E-postmeddelandet levereras efter att skanningen är genomför vilket gör att det blir en kortare fördröjning i leveransen.

Det finns flera olika sätt att läsa din e-post på en mobil enhet - du kan antingen ställa in e-post appen i din telefon enligt instruktionerna nedan, surfa in på portal.office.com i webbläsaren i din telefon eller använda Outlook appen som finns tillgänglig för de flesta mobila enheter. Har du synkat dina mobila enheter tidigare måste du först ta bort detta konto innan du lägger till ett nytt med hjälp av instruktionerna nedan. 

På iPhone:

 • Gå till Inställningar > Konton och lösenord > Lägg till konto.
 • Välj ”Exchange”. Fyll i fullständig e-postadress och JU-lösenord och en valfri beskrivning.
 • Ställ in vad som ska synkas och klicka sedan ”Spara” så läggs kontot till i appen Mail.

På Android:

 • Gå till Inställningar > Konton > Lägg till konto >Microsoft Exchange ActiveSync.
 • Skriv in din fullständiga e-postadress och JU-lösenord och tryck på Nästa.
 • När serverinställningarna har verifierats av enheten öppnas sidan Kontoalternativ. Acceptera standardinställningarna eller välj alternativ för hur du vill ta emot e-post och tryck sedan på Nästa. (Du kanske måste bläddra nedåt för att kunna se Nästa.)
 • På sidan Konfigurera e-post kan du ändra namnet på ditt konto. När du är klar trycker du på Klar.

Användargränssnittet kan variera mellan olika Android-enheter. Se därför de här anvisningarna som riktlinjer eller läs tillverkarens dokumentation för just din enhet.

På Windows-telefoner:

 • I applistan trycker du på Inställningar och sedan på E-post + konton.
 • Gör något av följande:
  • Om du har Windows Phone 8 eller 8.1 trycker du på Lägg till ett konto > Exchange.
  • Om du har Windows Phone 7 eller 7.5 trycker du på Lägg till ett konto > Outlook.
 • Ange din fullständiga e-postadress och JU-lösenordet och tryck på Logga in. Om kontoinställningarna identifieras i telefonen synkroniseras e-posten, kalendern och kontakterna dit.

E-post, kontakter, kalender, påminnelser och anteckningar.

På både iPhone och Android kan man råka ut för att alla kontakter i Outlook synkas in i kontakterna på telefonen.  Gör så här för att åtgärda detta:

iPhone:

 1. Gå till Kontakter.
 2. Klicka på Grupper uppe till vänster.
 3. Ta bort bocken vid "Exchange" eller motsvarande namn du gett kontot för synkronisering med Outlook och peka eventuellt ut egna adressböcker, t ex om du gjort en egen adressbok som heter "Viktiga kontakter" eller liknande.
 4. Klicka på "Klar".

Android:

Användargränssnittet kan variera mellan olika Android-enheter. Se därför de här anvisningarna som riktlinjer eller läs tillverkarens dokumentation för just din enhet.

 1. Gå till Kontakter.
 2. Klicka på knappen med tre punkter för att komma åt inställningarna.
 3. Klicka "Kontakter" eller liknande.
 4. Välj det alternativ som motsvarar "Kontakter som ska visas".
 5. Klicka bort alternativet som heter som din e-postadress.

Namnet på listorna i Outlook börjar alltid med ”Dist…” till exempel ”Dist-HHJ-AFO-Personal”.

För att skicka till en grupp kan du göra på något av följande sätt:

 • Skriv en del av namnet i Till-fältet, sedan klicka på Check Names (eller ctrl+k). Skrolla därefter fram och markera den rätta gruppen samt klicka på Till
 • Klicka på Till-knappen och sedan söka eller skrolla fram den rätta gruppen genom att söka på "Dist...". Det går inte att söka på andra delar av namnet eller med *. Markera denna, klicka på To (eller CC alt. BCC) och sedan OK.

50 GB.

Max 100 MB (inklusive bilagor).

Beställs via IT-helpdesk. Beställning ska göras av ägaren eller annan användare av funktionsbrevlådan, man kan inte beställa behörighet till sig själv.

Av säkerhetsskäl är möjligheten att använda POP/IMAP/SMTP stängd.