Möt forskaren: Lena Rosenberg

Lena Rosenberg är professor i arbetsterapi. Hennes forskning handlar om samspelet mellan plats, vardagsliv och vårdpraktiker inom äldreomsorgen med ett särskilt fokus på särskilda boenden som livsmiljöer för äldre personer.

2024-07-03