Encell

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Livslångt lärande och vuxnas lärande - Encell sprider forskning

Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk.

Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Jönköping University som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. 

Till Encell finns knutet en nationell referensgrupp samt internationella rådgivare.  

Dela |

Encells månadsbrev