Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2018

Juni

3rd International Congress on Vocational and Professional Education and Training, 6-8 June 2018, Winterthur
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
In general, this conference addresses the issue of how VPET can be made fit for the future in the light of structural change and shifts in values (i.a. digitalisation and pluralisation). The focus will be on the adaptability of training content (curricula), ensuring that the systems continue to equip apprentices appropriately for the labour market.

Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities - Bridges or Gaps? Agendas, praxis and research, 7-10 june, Opatija, Croatia
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
How can we engage communities everywhere to make global goals set by the UN their local goals? How can individuals and collectives contribute to achieving the Agenda 2030 for adult learning?

Juli

ESREA seminar: Pioneers in European adult education, 4-6 July 2018, Parislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The aim of this European seminar is to explore biographical trajectories of theorists, initiators, and activists or of various forms of adult education, and to analyze what led them to become 'pioneers' in adult education. This requires reflection on the meaning of an 'adult education pioneer'. Another aim is to identify new figures, more particularly women pioneers, who, up to now, have not been recognized to the same extent as men.

Oktober

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), 11-13 october 2018, FaroPDF (pdf, 396.3 kB)
"Older adults’ well-being: The contributions of education and learning". We can discuss well-being departing from very different scientific fields and question whether our practices as adult educators have an influence on older adults’ well-being. To take a focus on well-being in our scientific meeting seems appropriate to reach two main goals: first, it is sufficiently broad so that we can include most of the ongoing research processes on older adults. Secondly, it is a way to call for the scientific community reflection capacity, so to contribute to a clearer and rigorous understanding of the meanings of well-being later in life.

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet, 18-19 oktober 2018, Malmö
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla - processer och samverkande faktorer svåröverskådliga. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Hur handskas vi med de utmaningar som uppstår? Konferensen arrangeras av CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adult Education and struggles for democracy in precarious times, 19-20 october 2018, Linköping
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ESREAs nätverk Active Democratic Citizenship and Adult Learning anordnar en internationell konferens på temat "Adult education and struggles for democracy in precarious times".

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans, 23 oktober, Stockholm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: Skolporten. 

Matematik inom vuxenutbildningen, 24 oktober, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: Skolporten.

Dela |

Encells månadsbrev