Encell

Reportage

 • Svenskan lyfter när man ser helheten

  I Hässleholm får undervisningen i svenska för invandrare besök från intresserade myndighetspersoner och lärare, både från Sverige och utomlands. Många är nyfikna på deras koncept, RSFI, och de ska bland annat presentera det på Nationellt centrum för andraspråks symposium i höst. Vi har intervjuat Sofie Grahn Hillve, lärare och specialpedagog, som även är projekt- och processledare på Ifous (Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola), om vad som gör RSFI så intressant.
  Läs mer
 • Rapport: Folkbildningen blir det mänskliga Sverige

  I rapporten ”Svenska(r) från dag ett” har fyra forskare vid Linköpings universitet undersökt ABFs arbete med asylsökande. Går det att visa hela folkbildningens gärning, människors empati och otroliga engagemang för dem som kommer hit, i tabeller och siffror?
  Läs mer
 • Första etappen av integrationsstudien i Sverige och Kanada avklarad

  Nu är första omgångarna med intervjuer gjorda i den studie där forskare ska jämföra hur syriska flyktingar i Sverige respektive Kanada har kommit in på arbetsmarknaden. Studenterna Beatrice Ruderfors och Ellen Adolfsson har intervjuat representanter för ideella organisationer, och även anställda på en del berörda myndigheter, i Jönköpings kommun.
  Läs mer
 • Jubilerande NCs arbete viktigare än någonsin

  Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) firar 20 år i år. Deras arbete med att påverka, samverka och erbjuda kompetensutveckling baserad på forskning och beprövad erfarenhet är mer aktuell än någonsin nu när många kommuner brottas med brist på behöriga lärare och långa köer till vuxenutbildningar för personer som vill lära sig svenska.
  Läs mer
 • Grattis till vinnarna i uppsatstävlingen!

  Nu är vinnarna i årets uppsatstävling utsedda. Vi vill tacka för de de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som har kommit in.
  Läs mer
 • Han säljer livslångt lärande till de lärda

  Antikvariatet ligger omringat av Uppsala universitets byggnader, med det anrika Carolina Rediviva ett stenkast bort och studentnationerna ytterligare ett kast. Genom fönstret syns domkyrkans södra torn sträcka sig upp mot himlen. När träden fäller sina löv om hösten syns även det norra tornet.
  – Det är min drömlokal i hela landet. Det är tämligen professorstätt i kvarteren, säger ägaren Thomas Andersson och tittar ut på gatan utanför.

  Läs mer
 • De ska dissekera bilden av den läsande medborgaren

  Åse Hedemark vid Uppsala universitet ska, tillsammans med två forskare från Högskolan i Borås, titta på hur politiker har försökt skapa en medborgare som läser, hur synen på god litteratur har vuxit fram och varför diskussionen kring läsning ser ut som den gör.
  – Den övergripande frågan är vilka problem som läsningen anses och har ansetts kunna lösa, säger hon.

  Läs mer
 • Nu låser forskarsamhället upp allt mer av sin guldgruva

  Arbetet med att tillgängliggöra vetenskapliga publiceringar pågår runt om i världen. Målet är att nya forskningsrön inte längre ska vara inlåsta bakom betalväggar utan kunna läsas och användas av såväl forskare som företag och en intresserad allmänhet. På högskolan är biblioteket navet i arbetet med open science.
  Läs mer
 • Var tredje bok är en digital prenumeration

  Försäljningen av böcker ökade med några få procent 2017 jämfört med 2016. Men bakom siffrorna finns en omvälvande förändring av hur vi tar till oss en text. En av tre titlar som vi läste eller lyssnade på förra året kom från en digital abonnemangstjänst.
  Läs mer
 • Val 2018: Länksamling om utbildningsfrågor

  Utbildning är en av valets viktigaste frågor. Här hittar du några aktörer som har undersökt var de olika parterna står. Även om de flesta är inriktade på skolan generellt, inte specifik på vuxnas lärande, kan det vara intressant vilka skillnader som kommer fram mellan partierna.
  Läs mer
 • Hur ska vi få samma möjligheter till livslångt lärande oavsett var vi bor?

  Hur ska möjligheten till livslångt lärande och högre utbildning bli mer jämlik i hela Sverige? Ett sätt är samverkan mellan lärosäten och kommuner, något som just nu utvecklas och kvalitetssäkras i projektet ”Nya vägar”. Projektet finansieras av Vinnova och i maj arrangerades den första konferensen med samma namn.
  Läs mer
 • Att utveckla organisationens medarbetarskap

  I vår serie där vi presenterar kapitel ur boken ”HR – att ta tillvara mänskliga resurser” har turen kommit till Karin Kilhammars text om att utveckla medarbetarskapet i organisationer.
  Läs mer
 • Hur utbildas en politiker?

  Skolpolitiken är en av valets viktigaste frågor. Men hur utbildas politikerna själva egentligen? Biträdande professor Henrik Nordvall vid Linköpings universitet tittar på just det.
  Läs mer
 • Vad tycker forskare, rektorer och andra verksamma i branschen är viktigast?

  Alla partier pratar om vikten av att vi lär oss och utbildar oss hela livet. Arbetsmarknaden i dag kräver att man kan komplettera sin utbildning under resans gång, eller helt byta spår. Men hur ska vi nå dit? Vi frågade elva personer verksamma inom livslångt lärande, vuxenutbildning och kompetensutveckling.
  Läs mer
 • Val 2018: Hur vill riksdagspartierna satsa på det livslånga lärandet?

  Vi ställde tre frågor till representanter för våra riksdagspartier, för att se vad de vill när det gäller livslångt lärande.
  Läs mer
 • HR-boken: Samspel mellan generationerna kan behöva underlättas

  Ann-Kristin Boström är doktor i internationell pedagogik och affilierad forskare vid Encell. Hennes forskningsområde är internationell och jämförande pedagogik med inriktning på livslångt lärande, generationsöverskridande lärande och socialt kapital. I boken ”HR – Att ta tillvara mänskliga resurser” skriver hon om generationsgnissel på arbetsplatsen.
  Läs mer
 • Så kan fler få möjlighet att arbeta längre

  Om fler äldre skulle vilja, och orka, att arbeta vidare efter pensionsåldern skulle det vara positivt både för individens välmående och för samhället. Professor Anita Björklund Carlstedt försöker med sin forskning hitta vilka faktorer som underlättar ett fortsatt arbetsliv och vilka fördelar det ger att arbeta eller utbilda sig efter 67 års ålder.
  – Genom att avtäcka och bearbeta eventuella missuppfattningar om äldre arbetskraft hoppas vi kunna bidra till ett förlängt, möjligt och lustfyllt arbetsliv efter uppnådd pensionsålder, säger hon.

  Läs mer
 • Strömstad akademi vill ändra synen på äldre forskare

  Fler måste fortsätta att arbeta efter 65 års ålder heter det i debatten. Men det finns de som gärna vill, men inte får. En forskare slutar inte att vara nyfiken bara för att han eller hon passerar pensionsstrecket och en hel del akademiker känner att de har mer kvar att ge – och vill få möjlighet att göra det. Men på många lärosäten är det stopp.
  För tio år sedan invigdes Strömstad akademi, som skulle bli en hemvist för forskare som ville fortsätta sitt värv.

  Läs mer
 • Rektor Kristin Spolander:
  ”Vi måste berätta om vad vi gör”

  Ingen som besöker en folkhögskola mitt i terminen kan nog undgå att fascineras och inspireras av allt som händer. Alla människor som möts som inte hade mötts annars och allt lustfyllt lärande. Den mångfald av elever som passerar är i sig skäl nog att fortsätta med verksamheten. På PRO:s folkhögskola har eleverna fler erfarenheter med sig än på de flesta andra skolor.
  Läs mer
 • Äntligen har de tid att måla

  I den gamla smedjan från 1764 ser tiden ut att ha stått stilla. Vårsolen lyser in på en rad tunga städ täckta av ett fint lager med damm. Under den varma årstiden hålls det kurser i silversmide här men nu är det tomt och kyligt. I en annan del av huset är det däremot behagligt även under vintern. Lokalen har gjorts om till en ateljé där PRO:s folkhögskola i Gysinge har sina konstkurser.
  Läs mer
 • Vestlunddagarna: Nu är det skarpt läge. Det är inte för sent, men hög tid att agera.

  I ett samhälle där klimathot, hot från antidemokratiska krafter och vilseledande desinformation kastar skuggor kan folkbildningen hjälpa till att lysa upp. Under årets Vestlunddagar diskuterades det globala och det lokala och hur folkbildningen kan bidra till en bättre framtid.
  Läs mer
 •  Uppdragsutbildningar gynnar både akademi och samhälle

  Uppdragsutbildningar är en viktig del av universitetens verksamhet. Både för att samverka med näringslivet och det övriga samhället men också många gånger ur en ekonomisk aspekt. Uppdragsutbildningarna kan finansiera både kompetensutveckling och forskning inom akademin. Vid Karlstads universitet organiserar man all sin uppdragsutbildning i ett separat helägt dotterbolag, Karlstads universitets uppdrags AB.
  Läs mer
 • Under EuroPridedagarna står även lärandet i centrum

  I månadsskiftet juli-augusti är det dags att fira kärleken igen. Då är det dags för EuroPride 2018 i Stockholm, och någon vecka senare flyttar festen till Göteborg.
  Men det är inte bara firande, parad och festligheter som händer de här dagarna. Under en vecka fylls Kulturhuset strax intill Sergels torg med personer som vill lära sig mer, uttrycka en åsikt, inspireras och debattera.

  Läs mer
 • Studieförbundet Vuxenskolan Malmö vill bli än mer inkluderande

  Studieförbundet Vuxenskolan Malmö har beslutat sig för att bli HBTQ-certifierade. Arbetet påbörjades i mars och kommer att pågå hela året. Avdelningschef Carina Lännerberg berättar att de redan innan har arbetat mycket med normkritik och jämställdhet men att de nu vill ta det ett steg längre.
  Läs mer
 •  Tolerans kan vara fel väg att gå – så blir arbetsplatsen mer inkluderande

  Arbete med jämställdhet mellan män och kvinnor och tolerans på arbetsplatsen kan i själva verket riskera att exkludera. Att istället uttryckligen arbeta med inkludering och med ett normkritiskt synsätt gör mer för fler.
  – Om man jobbar normkritiskt så kommer man åt en massa olika maktstrukturer, säger Frida Ohlsson Sandahl, som behandlat ämnet i ett kapitel i boken ”HR att ta tillvara mänskliga resurser”.

  Läs mer
 • Varför snickra själv när man kan snickra ihop?

  Äldre män är en ovanlig syn inom vuxenutbildning och folkbildning. Gruppen är underrepresenterad i den statistiken, men överrepresenterad i statistiken för ohälsa, fysisk så väl som psykisk. Ett av de initiativ som tagits för att råda bot på detta är mötesplatser där ”blokes do what blokes do best”.
  Läs mer
 • Tankar om lärande i en uppkopplad värld

  INTED-konferensen är en årlig mötesplats för forskare som på ett eller annat sätt studerar teknik och utbildning. I år deltog 700 deltagare från 80 länder. Det samlade intrycket från årets konferens är att vi har tekniken - nu måste vi utveckla pedagogiken.
  Läs mer
 • Ny bok utmanar det fria skolvalet

  I den nyutkomna boken ”Skolan, marknaden och framtiden” skriver ett tjugotal skolforskare om hur det fria skolvalet, fri etableringsrätt och möjligheten att ta ut vinster från skolverksamhet har påverkat skolsystemet.
  Läs mer
 • Träning förbättrar minnet – men vilken träning är bäst?

  Forskare vid enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet har i flera studier undersökt hur träning påverkar äldre personer. Nu ligger de i startgroparna för ytterligare en studie, där de ska titta på hur den nu så populära högintensiva träningen påverkar hjärnan.
  Läs mer
 • Idrottsrörelsen – en gigantisk utbildningsapparat

  Numer vill vi idrotta hela livet, något som idrottens utbildningssystem håller på att anpassa sig till. Rörelse är positivt både för kropp och intellekt.
  – Det är det som är häftigt, att hjärna och nervsystemet kan utvecklas hela livet. Även när man blir äldre. Det är det som är förutsättningen för livslångt lärande, säger Susanne Wolmesjö.

  Läs mer
 • Lärarnas företag hamnar i skymundan i debatten

  Debatten om privata aktörer i utbildningsbranschen handlar för det mesta om riskkapitalister och uttag av stora vinster. De mindre företagen, som växer sakta och drivs av personer som brinner för skolan och lärandet, riskerar att sättas i samma fack som de stora bolagen.
  Läs mer
 • Ridläraren undervisar barn och vuxna, nybörjare och erfarna

  Ridlärarens elever är en brokig skara.
  – Du kan under en eftermiddag ha allt från en nybörjare på sju år till en nybörjade på 50 år. Till en avancerad 15-åring som ska tävla eller en avancerad 60-åring, säger Susanne Lundesjö Kvart, som forskar om just ridundervisning.

  Läs mer
 • Talent management – hur möter vi dem som kan mer än oss?

  Det har blivit dags att presentera ytterligare ett kapitel ur boken ”HR – att ta tillvara mänskliga resurser”. Nu har turen kommit till det som kan ses som den allra viktigaste resursen för ett företag eller en organisation, de extrema talangerna.
  Läs mer
 • Ny avhandling om kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin

  Den 16 februari disputerar Monika Hattinger med sin avhandling ”Co-constructing Expertise, Competense Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration”. Hon doktorerar inom informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst och är en av de första doktoranderna som antogs inom forskningsmiljön LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet).
  Läs mer
 • Nytt projekt ska studera utbildningsbranschen som marknad

  Skolledare och skolhuvudmän översvämmas med erbjudanden om produkter, idéer och tjänster som ska hjälpa till att förbättra utbildningen. Nu ska fem forskare vid Malmö universitet studera fenomenet.
  Läs mer
 • Viktigt att få med det muntliga i distansundervisningen – lärare behöver utveckla sin digitala kompetens

  Lisbeth Amhag, universitetslektor och fil.dr. i pedagogik/nätbaserat lärande vid Fakulteten för lärande och samhälle, har arbetat på Malmö högskola (idag universitet) sedan 2002. Mycket har hänt inom undervisningen sedan dess, men en sak som inte har utvecklats så snabbt som det borde är användningen av olika digitala redskap i distansundervisningen. Något som Lisbeth har undersökt i flera studier bland lärarstudenter.
  Läs mer
 • Förväntningar och motiv för behörighetsgivande utbildningar – lärare skiljer sig från andra intressenter

  Martin Stigmar är universitetslektor och docent i pedagogik vid Malmö universitet. Han har i flera studier tittat på vad olika intressenter har för motiv och förväntningar på behörighetsgivande utbildningar.
  Läs mer
 • Sverige behöver en framtidsorienterad utredning om livslångt lärande!

  Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap och lärande vid Luleå tekniska universitet, har sedan 1970-talet haft ett stort praktiskt och teoretiskt engagemang i utbildnings- och arbetslivsfrågor. Han menar att det svenska systemet för utbildning och livslångt lärande inte är tillräckligt förberett för morgondagens krav. För att råda bot på detta efterlyser han, i likhet med Storbritannien, en utredning om Livslångt lärande gärna med sikte på 2040.
  Läs mer
 • Livslångt lärande i familjeföretag

  Småland är en region med många små- och medelstora familjeföretag. I mötet mellan generationer i företag är ägarskiftet en stor och viktig fråga. Nu finns snart en ny kurs som ska stödja generationsmötet för att kunskap, tillgångar och andra värden ska leva vidare.
  Läs mer
 • Hon berättar om det dolda utanförskapet hos högutbildade långtidssjuka

  För en högutbildad person som blir kroniskt sjuk kan kampen för att få fortsätta att bidra men sin kunskap och kompentens bli nästan oöverstiglig. Claudia Gillberg har tittat på hur kvinnliga anställda med kroniska sjukdomar kan – och tillåts – arbeta vidare i kunskapsintensiva organisationer. Hon beskriver det i ett kapitel i boken HR – att ta till vara mänskliga resurser.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: ”Skolans ansvar för det livslånga lärandet kan inte överskattas”

  – I min avhandling refererar jag till forskning som visar att uppmärksamhet blir ett problem i och med den moderna skolans födelse, det vill säga under 1800-talet när fler och fler studenter ska undervisas samtidigt. Det är i samband med denna utmaning som det vetenskapliga intresset för uppmärksamhet ökar eftersom uppmärksamhet blir ett problem först när bristen på densamma visar sig, säger Johannes Rytzler.
  Läs mer
 • "Det är alltid lättare att anpassa teorin efter verkligheten än tvärt om"

  Kunskap och kompetens är essentiellt för att föra ett företag framåt och stärka dess konkurrenskraft, men det återspeglas ofta inte i hur kompetensutveckling och kunskapsöverföring prioriteras i verksamheten. Det och mycket annat beskriver Dag Raudberget i det kapitel i HR-boken som han har skrivit tillsammans med Cecilia Bjursell.
  Läs mer
 • Arbetarbildning lika aktuellt nu som då - men under annat namn

  Petros Gougoulakis är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och forskar bland annat om folkbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildares kompetenser. Nu är han aktuell med en artikel om folkbildning och arbetarbildning i Sverige.
  Läs mer
 • Varför prata om lärande mellan generationer?

  Varför ska man prata om lärande mellan generationer i skolan? Är det inte alltid ett lärande mellan generationer eftersom läraren och barnen tillhör olika generationer. Om detta talade gästforskaren Mariano Sanchez vid ett besök i Sverige.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Patrik Standar

  Det finns gott om undersökningar som empiriskt beforskar mötet mellan individer i olika åldrar men fokus på generation är ovanligt inom pedagogik. Patrik Standar har som mål att titta på praktiska fall av samspel mellan generationer där individernas egen uppfattning om sin generationstillhörighet lyfts in.
  Läs mer
 • Det nödvändiga jämställdhetsarbetet

  Det står ojämställt till i dagens arbetsliv, och det måste vi göra något åt. Ansvaret för att lyckas med detta vilar inte minst på dem som arbetar med HR-frågor inom en organisation eller ett företag. Det betonar Helene Ahl i sitt kapitel i en ny antologi om HR-arbete.
  Läs mer
 • Äldre svenskars tillgång till digital teknik

  Vad är det som avgör om en person över 65 år väljer att använda ny digital teknik eller inte? Det undersöker forskare från tre olika lärosäten i ett projekt om äldres användning av IT.
  Läs mer
 • Den svenska ledarskapsmodellen

  Förr lyftes den svenska ledarskapsmodellen ofta fram som en förebild. Numera talas det dock alltmer sällan om den. I en bok om internationella perspektiv på ledarskap lyfter Cecilia Bjursell fram den på nytt.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Sofia Kjellström

  Vuxenutveckling handlar om människors förmåga att utveckla mer komplexa förhållningssätt genom livet – något som också påverkar människors syn på bland annat kunskap och lärande. Sofia Kjellström har länge intresserat sig för detta forskningsområde och i månadens forskarintervju berättar hon mer om sin mångsidiga forskning.
  Läs mer
 • Kreativt lärande för äldre personer

  Äldres lärande är ett växande område inom fältet livslångt lärande. Syftet är att studera vilken roll lärande har för att utveckla och bibehålla förmågor och kunskaper genom hela livet. På ELOA-konferensen förra veckan var kreativiteten i fokus.
  Läs mer
 • Äldre medarbetares kompetensutveckling

  Att erbjuda kompetensutveckling under hela arbetslivet är en strategisk fråga för HR, och detta kräver kunskap om hur äldre medarbetares kompetensutveckling kan stimuleras och struktureras. Det betonar Cecilia Bjursell i en ny antologi.
  Läs mer
 • Ministrar diskuterade äldres potential

  Hur ska man ta tillvara på den potential som finns hos den äldre befolkningen? Det diskuterades under en ministerkonferens i Lissabon den 21–22 september.
  Läs mer
 • Intervju med André Hedberg och Marcus Kullman

  I denna intervju får ni träffa André Hedberg och Marcus Kullman, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2017. I sin uppsats har de undersökt hur individer och organisationer identifierar, lär sig om och tillämpar kunskaper i hållbarhet för att bidra till företagets framgång.
  Läs mer
 • Intervju med Annie Sundling

  I denna intervju får ni träffa Annie Sundling, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2017. I sin uppsats har hon jämfört läroplaner för modersmål i Sverige och Danmark eftersom dessa grannländer har valt olika spår gällande en litterär kanon.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Linda Bradley

  Hur kan en mobilapp vara ett verktyg som stödjer språkträning för nyanlända personer i Sverige? Den frågan har Linda Bradley fördjupat sig i genom olika projekt som handlar om integration med hjälp av mobiltelefonen. I månadens forskarintervju berättar hon mer om sin forskning kring kommunikation och interaktion i relation till vad nya teknologier betyder för lärande.
  Läs mer
 • Ny bok om HR-uppdraget i organisationer

  Kärnan i HR-uppdraget är att värna om organisationens viktigaste resurs – människor. Men vad behöver HR-avdelningar egentligen tänka på för att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare? Det diskuteras i en helt ny bok av forskare vid Högskolan i Jönköping.
  Läs mer
 • Utbildningsnivå påverkar äldres deltagande i arbetslivet

  Äldre personer med hög utbildningsnivå deltar i större utsträckning i fortbildning och arbete än äldre personer med låg utbildningsnivå. Det visar en artikel som nyligen publicerades av forskare vid Högskolan i Jönköping.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Katarina Lagercrantz All

  Vilka erfarenheter har vuxenelever av den gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen inom komvux? Och vilken betydelse har utbildningen haft för dem? Det har Katarina Lagercrantz All undersökt i sin avhandling.
  Läs mer
 • Lärandet i det digitaliserade arbetslivet

  Arbetslivet blir alltmer digitaliserat, vilket leder till nya utmaningar och möjligheter för lärande i arbetet. I projektet DigitaL arbetar forskare från Högskolan Väst och Göteborgs universitet tillsammans med olika aktörer i regionen för att undersöka dessa utmaningar och möjligheter.
  Läs mer
 • Vinnarna i Encells uppsatstävling 2017!

  Nu har vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. De två vinnande bidragen är skrivna av André Hedberg och Marcus Kullman vid Handelshögskolan i Stockholm och Annie Sundling vid Linköpings universitet.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Eva-Marie Harlin

  Eva-Marie Harlin är lektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och programansvarig för Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon bland annat om sin forskning kring hur folkhögskollärare kan arbeta med sin professionsutveckling – med hjälp av video.
  Läs mer
 • Forskare och praktiker diskuterade digitalisering och mångfald

  Den digitala utvecklingen har gett allt fler människor tillgång till utbildning. Men hur hanterar utbildningsorganisationer och lärare de pedagogiska utmaningar och den mångfald av studerande som digitaliseringen fört med sig? Det och mycket mer diskuterades på två internationella konferenser om e-lärande och distansundervisning.
  Läs mer
 • Digitaliseringens effekter på samhället

  Christian Sandström och Nils Karlson från Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, har i en rapport fördjupat sig i digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. En självklar men viktig del är att digitaliseringen kommer att påverka kompetensbehoven. För utbildning av vuxna innebär digitaliseringen att både innehåll och form kommer att påverkas.
  Läs mer
 • Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld

  Den 20 september är det dags för Folkbildningens Forskningsdag 2017. I år är temat "Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld".
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Lena Wilhelmson

  Det är viktigt att kunskap om vuxnas lärande får fotfäste i arbetslivet – inte minst hos dem som har makt att organisera arbete för andra. Det menar Lena Wilhelmson, som är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Genom åren har hon varit med i en rad forskningsprojekt med organisationspedagogisk inriktning och idag är hennes stora forskningsintresse delat ledarskap.
  Läs mer
 • Interaktivitet på konferens om samverkan

  Konferensen HSS - Högskola och samhälle i samverkan hade i år temat "Samverkan är framtidens drivkraft". Nätverket SIRA arrangerade workshops och presentationer för att diskutera samverkan genom interaktiv forskning.
  Läs mer
 • Rapport om mentorskapsprogram

  Mentorskapsprogram är det bästa sättet att organisera lärande på arbetsplatsen. En ny rapport från Encell presenterar både praktiska och vetenskapliga lärdomar för den som vill utforma ett mentorskapsprogram.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Diana Holmqvist

  Diana Holmqvist är doktorand på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning, där hon intresserar sig för hur komvux organiseras. Påverkar organisationssystemet dem som arbetar och studerar inom komvux – och i så fall hur?
  Läs mer
 • Folkets röst – ett hot mot demokratin?

  Vestlunddagarna 2017 handlade om vikten av att ständigt värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler.
  Läs mer
 • Forskning om utbildning som habilitering presenterades på internationell konferens

  De materiella förutsättningarna för att bedriva utbildning förändras snabbare än någonsin. Men vilka konsekvenser får ny teknik för synen på lärande och kunskap? Det och mycket annat diskuterades på konferensen "Learning and education – material conditions and consequences".
  Läs mer
 • Vuxenutbildning i migrationens tidevarv

  Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är den i så fall anpassad till en tid som präglas av global rörlighet? Det och mycket mer diskuterades under en konferens vid Jönköping University.
  Läs mer
 • Vuxenutbildningen kan sammanfoga Sverige

  Kan vuxenutbildningen spela en avgörande roll för att minska samhällsklyftorna i Sverige? Ja, menar föreningen ViS – Vuxenutbildning i Samverkan – som i början av april bjöd in till sin årliga konferens, denna gång med temat "Samarbetet sammanfogar".
  Läs mer
 • Hur många får en rektor vara?

  Hur får rektorer dela ledarskap idag? Och hur ser rektorer och deras medarbetare på delat rektorskap på sin skola? Det har en forskargrupp vid Stockholms universitet undersökt i ett forskningsprojekt som snart avslutas.
  Läs mer
 • Livslångt lärande – vilken roll spelar lärosätena?

  En snabbt föränderlig arbetsmarknad ställer allt högre krav på en ökad tillgång till vidareutbildning. Trots detta tycks högskolor och universitet minska sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma – en oroande trend menar Riksrevisionen.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Sabina Jelenc Krašovec

  Sabina Jelenc Krašovec är docent vid University of Ljubljana i Slovenien och har under hela sin yrkeskarriär intresserat sig för vuxnas lärande. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning som under senare år framför allt har kommit att handla om äldres lärande.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Bernhard Schmidt-Hertha

  Bernhard Schmidt-Hertha är professor i utbildningsvetenskap vid Universität Tübingen i Tyskland. I månadens forskarintervju berättar han om sin forskning kring digital kompetens i olika skeenden av livet, professionalisering inom vuxenutbildning och äldres deltagande i utbildning.
  Läs mer
 • Äldres lärande i fokus på internationell forskarkonferens

  Den 12–18 februari 2017 möttes forskare från Europa, Australien och Nya Zeeland för att diskutera forskning om äldres lärande. Under en intensiv vecka anordnades tre konferenser under det övergripande temat "Getting of wisdom – learning in later life".
  Läs mer
 • Uppsatstävling för studenter om livslångt lärande

  Är du student och skriver uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i Encells uppsatstävling där du har chans att vinna 10.000 kr.
  Läs mer
 • Uppdatera EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande?

  Behöver EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande uppdateras? Var med och ge din åsikt i EU-kommissionens uppföljning.
  Läs mer
 • Mentorskap som en väg in i arbetslivet

  SMILE-projektet pågick under 2016 och syftet var att ta fram en modell för att utveckla mentorskapet vid arbetsplatsförlagt lärande. Projektet avrapporteras i en film där styrgruppen berättar om projektet och varför det är så viktigt att ledningen står bakom satsningar på utbildning och träning på arbetsplatser.
  Läs mer
 • De uppmärksammar fördelarna med vuxnas lärande

  EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Under februari månad lägger de extra fokus på att lyfta fram fördelarna med vuxnas lärande.
  Läs mer
 • 2017 är det europeiska året för vuxenutbildning

  Vuxenutbildning kan spela en avgörande roll i att förändra människors liv och förbättra deras framtidsutsikter. Nu vill den europeiska organisationen för vuxenutbildning, EAEA, uppmärksamma vuxenutbildningens betydelse med ett eget år.
  Läs mer
 • Så kan vi förebygga skolmisslyckanden

  Andelen ungdomar som går ut grundskolan utan gymnasiebetyg ökar och allt fler lämnar även skolan i förtid. Skolmisslyckanden går dock att förebygga, något som diskuterades på en konferens på Linnéuniversitetet i början av februari.
  Läs mer
 • Encellforskare lyfter fram det sociala lärandet i ny artikel

  Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Det slår Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo fast i sin nya artikel "Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education".
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Anita Björklund

  I månadens forskarintervju får ni träffa Anita Björklund, som är professor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för äldre personers delaktighet i arbetslivet.
  Läs mer
 • Ledarskap och verksamhetsutveckling i fokus när Skolchefsinstitutet invigdes

  Vilka utmaningar möter skolchefer i sin yrkesroll? Vad innebär det att leda en så komplex verksamhet som skolan? Och hur kan skolchefernas ledarskap stärkas? Det och mycket mer diskuterades när Skolchefsinstitutet invigdes i Jönköping den 2–3 februari.
  Läs mer
 • Utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser

  Forskning som bedrivs i samverkan med olika arbetsplatser bidrar till utvecklingen av ett hållbart arbetliv. Det menar nätverket AFoU, som nu har tagit fram en inspirationsfolder med arbetsplatsnära forskningsprojekt.
  Läs mer
 • Konferens uppmärksammade forskning om entreprenörskap på landsbygden

  Entreprenörskap och företagande lyfts ofta fram som viktiga nycklar till en levande landsbygd. Men vad säger egentligen forskningen om entreprenörskap på landsbygden? Det diskuterades den 16 december på en nätverkskonferens i Jönköping.
  Läs mer
 • Folkbildningens framtidsfrågor

  Michel Wlodarczyk lämnade posten som generalsekreterare för Folkuniversitetet vid årsskiftet 2015/2016. Som ett tack arrangerades ett symposium i Uppsala som sedan utgjorde underlag för en skrift om Folkbildningens framtidsfrågor.
  Läs mer
 • FN-rekommendationer för att främja livslångt lärande

  I november 2015 antogs en uppdaterad version av Unescos rekommendationer för vuxnas lärande och utbildning. Målet är att hjälpa FN:s medlemsstater att säkerställa en inkluderande och rättvis vuxenutbildning av god kvalitet och att främja ett livslångt lärande för alla.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Andreas Diedrich

  I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Diedrich, som är docent i företagsekonomi med inriktning mot organisationsteori vid Göteborgs universitet. I sin forskning intresserar han sig bland annat för hur arbetet med validering av nyanlända invandrares kunskap och kompetens organiseras i praktiken.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Marianne Döös

  I månadens forskarintervju får ni träffa Marianne Döös, som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för delat ledarskap i skolor och förskolor och har fokuserat på den kompetens och potential för lärande som sitter i relationer och nätverk mellan människor.
  Läs mer
 • Mary Parker Follett – en välfärdspionjär före sin tid

  Vad uträttade demokratiaktivisten och välfärdspionjären Mary Parker Follett som vi kan ha nytta av idag? Det var temat när professor emerita Gunnela Westlander gästföreläste på Jönköping University den 21 november.
  Läs mer
 • Kulturmöten utan gränser – en konferens i tre akter

  Hur påverkas samhället av att människor i olika åldrar sällan möts? Och vilken roll kan kulturella aktiviteter spela för att få fler att mötas över generationsgränserna? Det har forskare och praktiker gemensamt undersökt i ett treårigt projekt om kulturmöten utan gränser.
  Läs mer
 • Sverige – ett utvecklingsland?

  Vad händer om vi ser Sverige som ett land i behov av utvecklingsinsatser för en bättre framtid? På vilka sätt kan forskare, volontärer och aktivister av olika slag bidra inom landets gränser? Det finns förmodligen en hel del som skulle kunna göras för att stärka samhället.
  Läs mer
 • Nytt forskningsprojekt uppmärksammar kroniskt sjukas deltagande i samhället

  Hur ser kroniskt sjuka på sina möjligheter att forma sin identitet? Hur gör de anspråk på sitt deltagande i samhället? Och hur handskas de med ett ofrivilligt och ofta oförutsett utanförskap? Det är frågor som kommer att undersökas i ett nytt forskningsprojekt.
  Läs mer
 • Encellforskare aktuella i ny bok om skolnära forskningsmetoder

  Nyligen släpptes boken "Skolnära forskningsmetoder" som ger en översikt av och handledning i olika skolnära forskningsmetoder.
  Läs mer
 • Stort intresse för Mimers forskarkonferens

  Mimers forskarkonferens lockade fler praktiker än vanligt i år. Anledningen kan vara konferensens fokus på folkbildning och den rådande flyktingsituationen. Det finns ett stort behov av att utveckla ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället.
  Läs mer
 • Skolledares föreställningar om marknader

  Vad är det egentligen som döljer sig bakom det språk vi använder? Språket kan förstås som konkreta uttryck för de föreställningar individer har kring ett fenomen. I en analys av hur skolledare talar om sitt arbete identifierades sju olika begreppsramar som samexisterar.
  Läs mer
 • Kompetensförsörjning och mångfald i fokus på seminarium

  Hur klarar företag i Jönköpingsregionen sin kompetensförsörjning? Och hur tar de bäst tillvara på den mångfald som råder på många arbetsplatser? Det var frågor som diskuterades när Forum Förnyelse bjöd in till ett seminarium på Hooks Herrgård den 24 oktober.
  Läs mer
 • Nytt skolchefsinstitut satsar på forskning och utbildning

  I Sverige är det många som intresserar sig för en bättre skola men en viktig grupp hamnar ofta vid sidan av diskussionerna: skolcheferna. Därför har Jönköping University, FOU skola på Kommunförbundet i Skåne och Föreningen för Sveriges skolchefer tagit initiativ till starten av ett skolchefsinstitut.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: David Ekholm

  I månadens forskarintervju får ni träffa David Ekholm, som är doktor i socialt arbete vid Linköpings universitet. I september disputerade han med en avhandling om hur idrott används som ett socialpolitiskt verktyg för att åstadkomma social förändring.
  Läs mer
 • Böcker om hur samverkansforskning kan utveckla demokratin

  Vi vill passa på att tipsa om två aktuella antologier, som båda presenterades under konferensen "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning" den 7-8 juni vid Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läs mer
 • Encell och vuxenutbildningen

  Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) lämnar tidskriftformatet och övergår till att löpande presentera information och nyheter på sin hemsida. Där finns redan nu flera texter och bland annat kan man läsa om Encells uppdrag och verksamhet.
  Läs mer
 • Metaperspektiv på folkbildning

  Vad är betydelsen av en fri och frivillig folkbildning i det svenska samhället? Folkbildningen är sprungen ur idén att kunskap och bildning är en förutsättning för individens deltagande i ett demokratiskt samhälle. Behoven av kunskap och arbetssätt förändras dock kontinuerligt. Rapporten Folkbildningens frihet och värde ger en aktuell bild av var folkbildningen står idag.
  Läs mer
 • Nordisk konferens om vuxnas lärande i maj 2017

  Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är i så fall den modellen anpassad till en tid som präglas av global rörlighet? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen "Adult education in the age of global mobility".
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Céline Cocquyt

  I månadens forskarintervju får ni träffa Céline Cocquyt, som är doktorand i pedagogik vid Vrije Universiteit Brussel. I sin forskning intresserar hon sig för hur IKT-användning inom vuxenutbildning är kopplad till olika dimensioner av social integration. Hennes forskning fokuserar särskilt på utsatta vuxna, som exempelvis nyanlända som inte kan språket i det land de kommit till.
  Läs mer
 • Intervju med Juliette Ramberg de Ruyter

  I denna intervju får ni träffa Juliette Ramberg de Ruyter, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2016. I sin uppsats har hon identifierat och analyserat tendenser, logiker och strukturer inom det svenska utbildningssystemet med fokus på kreativitetens funktion och roll.
  Läs mer
 • Intervju med Axel Hederstedt

  I denna intervju får ni träffa Axel Hederstedt, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2016. I sin uppsats har han identifierat relationen mellan lärare och elev inom skolan för vuxna och gymnasieelever som kritisk för att förstå hur lärare kan påverka både direkt och indirekt.
  Läs mer
 • Vad innebär kreativitet inom vuxnas lärande för dig?

  Det var en av många frågor som mötte deltagarna när dörrarna slogs upp till ESREA-konferensen 2016, där kreativitet och makt var nyckelord som stod i fokus.
  Läs mer
 • Vinnarna i Encells uppsatstävling 2016!

  Nu har vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. De två vinnande bidragen är skrivna av Juliette Ramberg de Ruyter vid Linköpings universitet och Axel Hederstedt vid Karlstad universitet.
  Läs mer
 • Att sprida kunskap är en viktig del i rollen som professor

  Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Utöver att bedriva forskning, ser han samverkansuppdraget som en viktig del i rollen som professor. För att själv bidra till att sprida den kunskap som utvecklas inom akademin, driver han sedan februari 2016 en blogg.
  Läs mer
 • Fredrik Sandberg ny generalsekreterare för ESREA

  Den 1 januari 2016 tillträdde Fredrik Sandberg som ny generalsekreterare för det europeiska forskningsnätverket ESREA, som har sitt sekretariat vid Linköpings universitet. I denna intervju berättar han om sitt uppdrag.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Lina Rahm

  I månadens forskarintervju får ni träffa Lina Rahm, som är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig för medborgarskapande inom vuxenutbildning och folkbildning och i sin avhandling fokuserar hon på hur föreställningar om medborgarskap och datorkunskaper är sammanflätade.
  Läs mer
 • Om samverkan är svaret – vad är då egentligen frågan?

  I högskolans uppdrag ingår att samverka med det omgivande samhället. Men vad betyder samverkan för lärosätet? I en rapport från Encell presenteras en ingående beskrivning av lärosätesperspektivet.
  Läs mer
 • Demokrati och deltagande i fokus på konferens om samverkansforskning

  Deltagarbaserad aktionsforskning och interaktiv forskning syftar till att utveckla ny kunskap i nära samspel mellan forskare och praktisk verksamhet. Men hur går det till och vilka dilemman kan uppstå? Det diskuterades under en konferens den 7-8 juni 2016 på Jönköping University.
  Läs mer
 • Samverkansskicklighet för personlig och organisatorisk utveckling

  Bör forskare och lärares samverkansskicklighet bedömas som en merit i sig själv, utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet? Den frågan lyfter författarna i den nya boken "Samverkanskicklighet – för personlig och organisatorisk utveckling".
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Karin Sandwall

  I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Sandwall, som är doktor i humaniora med inriktning mot språkvetenskap och föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I sin forskning intresserar hon sig för studerande inom sfi - utbildning i svenska för invandrare - och deras möjlighet till interagerande och lärande på praktik och arbetsplatser.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Lars Holmstrand

  I månadens forskarintervju får ni träffa Lars Holmstrand, som är professor emeritus i pedagogik. I sin forskning intresserar han sig för deltagarbaserad aktionsforskning och framför allt forskningscirklar och demokratiska kunskapsprocesser.
  Läs mer
 • Mimer firade 25 år av folkbildningsforskning

  Den 17 maj firade Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet 25 år. Detta uppmärksammades med ett symposium där folkbildningens utmaningar stod i fokus.
  Läs mer
 • IQ och intelligens: Vad är "begåvning" egentligen?

  Vad är det egentligen man menar när man säger att någon är intelligent eller begåvad? Encells medarbetare Roland S Persson reder ut begreppen i en artikel i DN.
  Läs mer
 • Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd?

  Professor Helene Ahl har tillsammans med forskare från Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet beviljats fem miljoner kronor från Kampradstiftelsen till ett forskningsprojekt om kvinnors entreprenörskap på landsbygden.
  Läs mer
 • Konferens lyfte fram mervärdet av att samverka

  Att samverka skapar mervärde – men vilka utmaningar kan man stöta på och vilka metoder bör man använda? Det diskuterades under en konferens om deltagarbaserad aktionsforskning den 7-8 juni 2016 på Jönköping University.
  Läs mer
 • Framväxten av alternativa organisationsformer

  Att nuvarande arbetslivsstruktur kräver omvandling känner de flesta till vid det här laget. Hur det ska gå till och vilka principer som ska styra är däremot inte klart. Utrymme för andlighet, symbolism och berättelser var temat för en workshop där nya former för organisering diskuterades.
  Läs mer
 • Vestlunddagarna som skola i demokratins teori och praktik

  Hur mår den svenska demokratin? Är vi sämst i Sverige men bäst i världen? Vad säger de senaste demokratiutredningarna och hur låter kritiken? Behövs en ny maktutredning? Var finns medmänskligheten i vårt sätt att möta de stora grupper av flyktingar som kom till Sverige under 2015? Hur mycket engagemang har vi råd med? Och vad görs i det lokala mötet på de mindre orterna, som oftast får ta emot de största grupperna av flyktingar?
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Sofia Nordmark

  I månadens forskarintervju får ni träffa Sofia Nordmark, som universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. I sin foskning intresserar hon sig bland annat för kritiska perspektiv på kompetensutveckling, samverkan och temporära organiseringsformer, såsom projekt och partnerskap.
  Läs mer
 • Hon ska samordna Jönköping Universitys arbete med nyanlända

  Hur kan högskolan bidra i arbetet med integration och nyanlända? Det är frågan som Margareta Casservik, nytillsatt samordnare vid Jönköping University, kommer att arbeta med under året.
  Läs mer
 • Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på årets Mimerkonferens

  Hur utvecklar vi ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället? Och vilka kunskapsbehov finns bland aktiva folkbildare? Det kommer att diskuteras på årets Mimerkonferens.
  Läs mer
 • Uppsatstävling om det civila samhället

  Skriver du uppsats om det civilia samhället på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i en uppsatstävling där du har chans att vinna 10 000 kronor.
  Läs mer
 • Digitaliseringen är inte en IT-fråga

  Liksom industrialiseringen en gång gjorde, kommer digitaliseringen att förvandla världen – men troligen i ännu högre tempo. Här får utbildning en central roll. Det menar tankesmedjan "Digital Utmaning" som vill bli en kraftfull röst i diskussionen om digitaliseringens utmaningar.
  Läs mer
 • Ny rapport om avbrott i vuxenutbildning

  Det är vanligt att de som studerar inom vuxenutbildning avbryter sina studier. Vuxenutbildningen i Göteborg har fördjupat sig i vad som ligger bakom dessa avhopp och i en aktuell rapport redogörs för vilka som avbryter och varför.
  Läs mer
 • Ny blogg om lärande i organisationer

  Forskningssamverkan, kunskapsutveckling och lärande i organisationer – det är bara några exempel på frågor som engagerar forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström. I sin nystartade blogg "Collearn" vill de experimentera och utveckla idéer kring lärande i organisationer.
  Läs mer
 • Encells uppsatstävling om livslångt lärande

  Är du student och skriver uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i Encells uppsatstävling där du har chans att vinna 10.000 kr.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Annika Engström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Annika Engström, som är universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig för det mellanmänskliga samspelet i organisationer och vad det får för konsekvenser för hantering av uppgiften och lärandet.
  Läs mer
 • Bok om Mimers första 25 år

  Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Nu finns en bok om deras första 25 år.
  Läs mer
 • Ny rapport om folkbildning och EU:s nyckelkompetenser

  Vilken roll spelar egentligen folkbildningen och den icke-formella vuxenutbildningen i att utveckla nyckelkompetenser hos befolkningen? Det svarar Nordiskt nätverk för vuxnas lärande på i en ny rapport.
  Läs mer
 • Strategiskt mentorskap - SMILE

  SMILE - Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality är ett projekt som ska ta fram en arbetsmodell för strategiskt mentorskap i yrkesutbildning. Modellen kommer att utgå från en kombination av handledarskap och mentorskap där pedagogisk kunskap och praktiska erfarenheter smälts samman.
  Läs mer
 • Det civila samhället och folkbildningen

  Vad finns det för forskning som studerar både folkbildning och civilsamhälle? Och vilka synsätt och resultat finns i denna forskning? Det har sammanställts i en kunskapsöversikt av Anna Nørholm Lundin.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Åke Wahlin

  I månadens forskarintervju får ni träffa Åke Wahlin, som är professor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Som gerontolog är han tvärvetenskapligt inriktad och intresserar sig för åldrandet utifrån biologiska, allmänmedicinska, sociala och psykologiska perspektiv.
  Läs mer
 • Livslångt lärande avgörande för att hålla liv i Gnosjöregionen

  Vilken kompetens behöver företagen i framtidens Gnosjöregion? Och hur kan man arbeta för en bättre kompetensmatchning mellan utbildningsaktörer och företag? Det vill Gnosjö Businessregion AB undersöka i ett nytt projekt.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Martin Hugo

  I månadens forskarintervju får ni träffa Martin Hugo, som är lektor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar han sig bland annat för hur meningsfullt lärande i skolan kan se ut för barn, ungdomar och unga vuxna som utbildningssystemet tidigare har misslyckats med att möta.
  Läs mer
 • På väg på världens bästa vuxenutbildning

  Den 18-19 april 2016 anordnas årets ViS-konferens i Uppsala. Efter teman som "Utan vuxenutbildningen stannar Sverige" och "Lärande på vuxnas vis" är temat i år "På väg mot världens bästa vuxenutbildning".
  Läs mer
 • Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning

  Den 7-8 juni 2016 bjuder nätverken SPARC och SIRA in till en gemensam konferens på temat "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning" i Jönköping.
  Läs mer
 • Forskningsledares syn på samverkan

  Det finns ett stort intresse för samverkan i samhället eftersom många ser en potential att förbättra både utbildning och kunskapsförmedling. Däremot saknas kunskap om vad samverkan betyder för lärosätet. I en ny rapport från Encell presenteras en ingående beskrivning av lärosätesperspektivet.
  Läs mer
 • Konferensrapport från ELOA 2015

  Den 14-16 oktober 2015 anordnades ELOA, en internationell konferens om äldres lärande, vid Högskolan i Jönköping. Nu finns en konferensrapport med presentationer och abstrakts att ladda ner.
  Läs mer
 • Huvudtalare: John Field

  Mot bakgrund av de problemställningar som EU-kommissionen arbetar med blir äldres lärande centralt. Det finns flera vinster att göra genom satsningar på lärande senare i livet, menade John Field. Under sin presentation påpekade Field också att frågor om mening och spirituellt lärande inte ges tillräckligt utrymme.
  Läs mer
 • Huvudtalare: Barry Hake

  Barry Hake intresserar sig för vad det innebär att vara autodidakt i det digitala samhället. Under sin presentation gav Hake personliga exempel på olika lärmiljöer för äldre personer och av dessa var de flesta analoga. Dessutom poängterade han att läs- och skrivförmåga är en fortsatt viktig rättighet genom att de utgör en grund för deltagande i det digitala samhället.
  Läs mer
 • Huvudtalare: Jane Watts

  Under sitt föredrag ifrågasatte Jane Watts fyrkantiga uppfattningar om vad arbete och pensionering betyder i våra liv. Istället för att enbart tala om ett förlängt arbetsliv ville hon visa hur en alternativ diskussion skulle kunna handla om alla de fördelar som lärandet kan bidra med.
  Läs mer
 • Huvudtalare: Satya Brink

  Satya Brink har lång erfarenhet av arbete på policynivå i ett flertal länder. I sin presentation lyfte hon fram vikten av att koppla in denna nivå när man vill förändra något i samhällssystemet. Brink tryckte också på att vi i dagens samhälle måste hålla ihop olika generationer eftersom värdet av det livslånga lärandet är samma oavsett ålder.
  Läs mer
 • Bok om män som lär tillsammans med män

  Varför deltar inte män i vuxenutbildning i samma utsträckning som kvinnor? Och vad får det för konsekvenser? Det är frågor som intresserar Barry Golding, som lanserade sin nya bok under ELOA-konferensen.
  Läs mer
 • Call for papers till ELOA-konferensen 2016

  Aging in a multicultural world – individual and social contexts of learning. Det är temat när ELOA-konferensen anordnas för sjunde året i rad.
  Läs mer
 • Högre studier lockar allt fler äldre

  ELOA-konferensen är en årlig mötesplats för att diskutera äldres lärande ur flera olika perspektiv. Ett intressant perspektiv, som också uppmärksammades i media, är att högre studier lockar allt fler äldre.
  Läs mer
 • Månadens intervju: Renée Oosterwijk

  I månadens intervju får ni träffa Renée Oosterwijk, som har studerat internationell och jämförande pedagogik vid Stockholms universitet. Under ELOA-konferensen i oktober 2015 höll hon en presentation om äldres deltagande i livslångt lärande och arbete. Och det är även detta som hon intresserar sig för i sina studier.
  Läs mer
 • Ny antologi om skandinavisk aktionsforskning

  Vilka möjligheter och utmaningar möter skandinavisk aktionsforskning i sina strävanden att stötta demokratiska forsknings- och utvecklingsalternativ?
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Andreas Wallo

  I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Wallo, som är docent och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig för hur man kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling i organisationer. Han intresserar sig särskilt för vad chefer och HR-specialister gör i sitt dagliga arbete för att främja lärande och utveckling hos medarbetare.
  Läs mer
 • Nationell referensram ska synliggöra lärandet

  Den 27 augusti 2015 beslutade regeringen att införa ett svenskt ramverk för kvalifikationer. Tanken är att ramverket ska synliggöra allt lärande – men hur fungerar det i praktiken? Det diskuterades på en konferens i november.
  Läs mer
 • Cecilia Bjurell är ny docent i företagsekonomi

  Samverkan och kvalitet är nyckelbegrepp som ofta dyker upp när man talar om styrning och ledning av organisationer. Men vad betyder de egentligen? Och vilka konsekvenser får det för organisationen om vi lägger olika betydelse i begreppen? Det har Cecilia Bjursell undersökt i sin forskning.
  Läs mer
 • Ny bok i ESREA:s bokserie

  Kan vi förstå vuxnas lärande utan att ta hänsyn till hur människors vardag i samhället ser ut? Nej, menar författarna i en ny bok i ESREA:s bokserie om vuxnas lärande.
  Läs mer
 • Metaforer i forskning

  Kan metaforer vara till nytta i forskning? I en aktuell handbok om kvalitativa metoder ägnas ett avsnitt åt att diskutera detta. Ett kapitel är författat av Cecilia Bjursell som visar fyra sätt på vilka metaforer förekommer i forskning.
  Läs mer
 • Intervju med Mirjam Hägg

  I denna intervju får ni träffa Mirjam Hägg, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Det blir givande när meningarna går isär (!) – En studie av hur elever som läser svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 i samma klass tänker kring genreundervisning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.
  Läs mer
 • Intervju med Anna Thorén

  I denna intervju får ni träffa Anna Thorén, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Bildning, relationer och egenmakt - en studie av särskilt stöd i vuxenutbildning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.
  Läs mer
 • Encellforskare aktuell med ny artikel om medarbetarskap

  Karin Kilhammar, doktor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel om medarbetarskap i "Human Resource Development International".
  Läs mer
 • Äldres lärande i en klass för sig

  Kan äldre lära sig ny teknik? Och hur stöttas äldres lärande i arbetslivet? Detta var några av frågorna som diskuterades under ELOA-konferensen "Lifelong learning for older adults – Hopes fears and expectations" den 14-16 oktober.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Susanne Köpsén

  I månadens forskarintervju får ni träffa Susanne Köpsén, som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning har Susanne de senaste åren haft fokus på yrkeslärare och har bland studerat yrkeslärares kompetensutveckling. Arbetslivet och yrkesområden förändras - hur gör yrkeslärare för att "hänga med" och fortfarande ha de kunskaper som krävs för undervisning i
  sitt yrkesämne?

  Läs mer
 • Lansering av webbplats för vuxenutbildare i Europa

  En ny gemensam webbplats ska öka möjligheterna till digitalt erfarenhetsutbyte mellan vuxenutbildare i olika länder. Men hur fungerar den egentligen? Det diskuterades den 4 november på Europahuset i Stockholm.
  Läs mer
 • Prisregn över Encell

  Hösten har kommit och utmärkelserna duggar tätt över Encell. Under oktober delades såväl Anton Nyströms stipendium som Karriärvägledarpriset 2015 ut till två av Encells medarbetare.
  Läs mer
 • 4,5 miljoner till forskningsprojekt om "mammaprenörer"

  Professor Helene Ahl har tillsammans med professor Lucia Naldi och dr. Magdalena Markowska tilldelats 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt om "mammaprenörer".
  Läs mer
 • Generationsöverskridande lärande på ForskarFredag

  Den 25 september anordnades ForskarFredag runt om i Sverige och Europa. Vid Högskolan i Jönköping kunde man bland annat lyssna på Ann-Kristin Boström, som berättade om sin forskning om generationsöverskridande lärande.
  Läs mer
 • "De är intresserade av att lära sig, men inte av utbildning"

  Varför deltar inte män i vuxenutbildning i samma utsträckning som kvinnor? Och vad får det för konsekvenser? Detta är frågor som blev startskottet för Barry Goldings forskning kring lärande och genus.
  Läs mer
 • Ny rapport om lärandets sociala dimensioner

  Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Det visar en ny rapport där unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning.
  Läs mer
 • Intervju med Amanda Norder och Catarina Drott

  I denna intervju får ni träffa Amanda Norder och Catarina Drott, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2015. I sin uppsats "Knowledge and networks – A field study" har de analyserat nätverksstrukturer och hur de påverkar kunskapsförmedling och kunskapsutveckling.
  Läs mer
 • Intervju med Maria Malgeryd

  I denna intervju får ni träffa Maria Malgeryd, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2015. I sin uppsats "Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering." har hon undersökt validering ur studie- och yrkesvägledarens perspektiv genom att lyfta fram den kunskap och kompetens som krävs för valideringsarbetet.
  Läs mer
 • Inbjudan till konferens om kameran som verktyg

  Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?
  Läs mer
 • Vuxnas lärande i Norden

  När Nordiskt nätverk för vuxnas lärande bjöd in till 10-årsjubileum blev det en dag för att fira, för att mötas och för att lära. En framåtblick avslöjar också att utbildning för vuxna spelar en viktig roll i aktuella samhällsförändringar.
  Läs mer
 • Folkbildning - demokratins plattform eller uppdragsutbildning?

  Folkbildningens forskningsdag är en årlig mötesplats för forskare och praktiker inom folkbildning. I år var temat "Vem äger din kunskap?" vilket gav en intressant diskussion om folkbildningens roll i dagens samhälle.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Ulli Samuelsson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ulli Samuelsson, som är lektor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för vardagens digitalisering och hur den påverkar och används i olika samhällsgrupper.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Mikael Stattin

  I månadens forskarintervju får ni träffa Mikael Stattin, som är docent i sociologi vid Umeå universitet. I sin forskning intresserar han sig bland annat för äldres förutsättningar att förvärvsarbeta.
  Läs mer
 • September är generationernas månad

  I Sverige är det fortfarande relativt anonymt – men i flera länder är september en månad då man uppmärksammar vikten av generationsöverskridande relationer. I en intervju berättar grundaren Sandy Kraemer om initiativet till "Intergeneration Month".
  Läs mer
 • Makt och kreativitet i fokus på ESREA-konferens 2016

  Hur hänger makt och vuxenutbildning ihop? Och hur kan vuxenutbildning påverka sociokulturella och ekonomiska orättvisor? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på ESREA:s nästa stora konferens.
  Läs mer
 • Vinnarna i Encells uppsatstävling 2015!

  I hård konkurrens har nu vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. De två vinnande bidragen är "Knowledge and networks – A field study" av Catarina Drott och Amanda Norder och "Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering" av Maria Malgeryd.
  Läs mer
 • Encellforskare inbjuden till tankesmedja om kvinnors ledarskap

  Hur skulle ledarskapsteorier för kvinnor kunna utvecklas? Det diskuterade 25 seniora forskare under en tankesmedja vid George Washington University i juli.
  Läs mer
 • Internationell konferens om lärande mellan olika generationer

  Den 21 juli slogs portarna upp till konferensen "Intergenerational Action on a Global Scale" på Hawaii. Cirka 200 besökare från olika länder hade samlats för att ta del av ett fullspäckat program kring generationsöverskridande lärande ur ett globalt perspektiv.
  Läs mer
 • Kameran som verktyg för delaktighet och demokrati

  Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?
  Läs mer
 • Call for papers till tidskrift om vuxnas lärande

  Forskningstidsskriften RELA har annonserat ett call for papers till ett nytt kommande temanummer om social ekonomi som ett alternativ till kapitalism.
  Läs mer
 • Samverkan, samarbete och samproduktion på HSS 2015

  Samverkan är nyckeln till att svenska lärosäten ska kunna bli internationellt konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer. Hur detta ska ske diskuterades på konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS 2015) den 28-29 maj i Kalmar.
  Läs mer
 • "Demokrati är en top-down process"

  School of Labor and Employment Relations vid Pennsylvania State University var värd för en konferens om internationell HRM-forskning. Ett växande intresseområde handlar om forskningens samhällseffekter.
  Läs mer
 • Trender och tendenser inom vuxenpedagogiken

  Den 1 oktober 2012 blev Andreas Fejes Sveriges tredje professor i vuxenpedagogik. Den 20 maj höll han sin professorsinstallationsföreläsning vid Linköpings universitet.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Maria Bennich

  I månadens forskarintervju får ni träffa Maria Bennich, som är universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för hur man organiserar kompetensutveckling och lärande för omsorgspersonalen inom äldreomsorgen.
  Läs mer
 • Vuxna som har svårt för att läsa har också svårt för att räkna

  Ungefär en sjättedel av Nordens vuxna läser och räknar dåligt – ändå är vi bättre än de flesta. Det visar en ny nordisk PIACC-rapport.
  Läs mer
 • Vad innebär egentligen generationsöverskridande lärande?

  Generationsöverskridande lärande är inget man åstadkommer genom enstaka, korta kurser. Nej, generationsöverskridande lärande är en process som tar tid och bygger på långvarigt samarbete. Det menar Dušana Findeisen, som är expert inom området.
  Läs mer
 • Vem är karriären till för?

  Hur har synen på karriär skiftat fokus i takt med förändringar i arbetslivet? Hur ser olika målgrupper på begreppet karriär? Det har Encells medarbetare Ingela Bergmo-Prvulovic undersökt i sin doktorsavhandling.
  Läs mer
 • Lärande på vuxnas ViS

  Att utbilda vuxna – är det något särskilt med det? Ja, menar föreningen ViS, Vuxenutbildning i samverkan, som den 13-14 april bjöd in till sin årliga vuxenutbildningskonferens i Linköping.
  Läs mer
 • Vuxenutbildning är en mänsklig rättighet

  Är vuxenutbildningen ett förlorat slag? Den frågan inledde ICAE:s generalsekreterare Katarina Popovic med vid ett frukostseminarium på Folkbildningsrådet den 21 april.
  Läs mer
 • Samverkan som form och innehåll

  Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan är en arena för att diskutera ett förnyat kunskapskontrakt. Encells centrumledare Cecilia Bjursell deltar på årets konferens i två olika roller.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Cecilia Gärdén

  I månadens forskarintervju får ni träffa Cecilia Gärdén, som är universitetslektor inom forskningsområdet informationspraktiker med fokus på informationssökning, informationskompetens och lärande.
  Läs mer
 • "Demokratisera demokratin - hur sjutton gör man det?"

  Var går gränsen för yttrandefriheten? Hur påverkas demokratin och politiken av det nya medielandskapet? Och vilken roll spelar kulturen för att stärka demokratin? Detta var frågor som lyftes under folkbildningskonferensen "Vestlunddagarna 2015".
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Fredrik Sandberg

  I månadens forskarintervju får ni träffa Fredrik Sandberg som är fil.dr. i pedagogik och postdoktor vid Linköpings universitet. Idag är han bland annat delaktig i ett forskningsprojekt om medborgarskap och vuxenutbildning.
  Läs mer
 • Forskning om kunskap och lärande i organisationer

  Gemensam kunskapsutveckling mellan aktörer från olika arenor var temat för OLKC-konferensen som detta år gästade Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.
  Läs mer
 • Socialt lärande minst lika viktigt som ämnesrelaterat lärande

  Joel Hedegaard och Martin Hugo är forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Under hösten 2014 har de i ett forskningsprojekt följt studenter inom IT-spåret, en IT-utbildning som riktar sig till personer med Aspergers syndrom. I denna intervju berättar Joel Hedegaard om vad de kommit fram till.
  Läs mer
 • Guerillametoder ska få studenter att lära sig nya språk

  Varför säger så många svenskar “do mistakes” när det heter ”make mistakes”? Och kan vi lära oss något av våra återkommande fel när vi försöker ta till oss ett nytt språk? Detta vill tio länder undersöka i ett nytt EU-projekt.
  Läs mer
 • Generationsmöten stödjer lärande och ökar livskvalitén

  Genom att få olika generationer att mötas kan stereotypiska uppfattningar om unga och gamla överbryggas. Dessutom bidrar generationsmöten till en ökad trygghet och bättre livskvalité hos invånarna. Det menar forskare i en ny bok.
  Läs mer
 • RELA indexeras i ERIH PLUS

  Från och med den 25 februari i år indexeras tidskriften RELA i databasen ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.
  Läs mer
 • Call for papers till konferens om äldres lärande

  Den 14-16 oktober 2015 bjuder Encell och Högskolan för lärande och kommunikation in till årets ELOA-konferens, en internationell konferens om livslångt lärande med fokus på äldres lärande.
  Läs mer
 • Ny rapport: Kvalitetsarbete i vuxenutbildning

  Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningar. Fokus för studien är hur chefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Margaretha Herrman

  I månadens forskarintervju får ni träffa Margaretha Herrman, som är docent i etnologi vid Högskolan Väst. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för lärande i och för yrkeslivet samt åldrandets villkor.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Marie Gunnarsson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Marie Gunnarsson, som är doktor och adjunkt i pedagogik vid Linnéuniversitetet. I november 2014 disputerade hon med avhandlingen "Lärande i arbetslivets övergångar".
  Läs mer
 • Lärande på vuxnas ViS

  Den 13-14 april anordnas årets ViS-konferens i Linköping. Encell har intervjuat Jonas Jonsson, ordförande i ViS, och Katharina Sjögren Edström, vice ordförande i ViS, för att få veta mer om konferensen.
  Läs mer
 • Aktionsforskning kan leda till en förbättrad äldreomsorg

  Aktionsforskning som bottnar i konkreta handlingar kan stärka hållbarheten och leda till en förbättrad omsorgsverksamhet. Det konstaterar forskare i en ny artikel.
  Läs mer
 • Kvalitetstypologi underlättar diskussionen om kvalitet i vuxenutbildningen

  Kvalitetsarbete i vuxenutbildningsverksamhet kan förstås genom tre dimensioner som kompletterar varandra – administrativ, pedagogisk och demokratisk kvalitet. Det visar en ny studie från Encell.
  Läs mer
 • En digital plattform för vuxnas lärande i Europa

  Letar du efter nyheter, verktyg och nyttiga länkar inom vuxnas lärande? Då kan du besöka EPALE – en ny plattform för vuxnas lärande i Europa.
  Läs mer
 • Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning. Detta är två av den svenska vuxenutbildningens särdrag som beskrivs i en ny rapport från Cedefop.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Natalie Davet

  I månadens forskarintervju får ni träffa Natalie Davet, som är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning intresserar hon sig för ålder, maktfrågor, segregation, estetiska uttryck och lärande.
  Läs mer
 • Konferens om äldres lärande

  Encells representanter åkte i oktober till Malta för att presentera pågående forskning om äldres lärande. Dessutom kunde de välkomna deltagarna till Sverige eftersom ELOA-konferensen sker i Jönköping nästa år.
  Läs mer
 • Lära för livet?

  Svaga grundskolekunskaper i svenska och matte hänger med i vuxenlivet. Det visar en ny rapport om PIAAC, en internationell studie från OECD där man utvärderat vuxnas kunskaper och färdigheter i 24 olika länder.
  Läs mer
 • Att styra eller inte styra

  I november publicerade Folkbildningsrådet sin tredje och avslutande rapport i ett utvärderingsprojekt av bidragsmodellerna till studieförbund och folkhögskolor.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Peter Karlsudd

  I månadens forskarintervju får ni träffa Peter Karlsudd, som är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. I sin forskning intresserar han sig för områdena specialpedagogik, högskolepedagogik samt IKT och lärande.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Ann-Marie Laginder

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ann-Marie Laginder, som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet. Under senare år har hon i sin forskning intresserat sig för lärande över lång tid där engagemang, lust och ansträngning flätas samman i ett intressedrivet
  lärande.

  Läs mer
 • Stor förebild inom generationsöverskridande lärande avtackades

  Ett vackert Pittsburgh visade upp sitt finaste ansikte när Sally Newman, en av de största företrädarna för Intergenerational relationships, firades den 9 oktober.
  Läs mer
 • Näktergalen sjunger vackert när den är trygg

  För snart 18 år sedan startade mentorsverksamheten Näktergalen i Sverige. Sedan dess har över 3000 barn och mentorer deltagit i projektet.
  Läs mer
 • Encellforskare aktuell i ny bok

  Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik, är aktuell med ett kapitel i den nyligen publicerade boken ”Learning across Generations in Europe: Contemporary Issues in Older Adult Education”.
  Läs mer
 • Nätverk kring kulturarv som resurs i arbetet med äldre

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik vill skapa ett nationellt nätverk kring kulturarv för hälsofrämjande arbete som riktas mot äldre.
  Läs mer
 • Bortom normen på Generationsmötesdagen i Göteborg

  Det är ett färgsprakande musiknummer som inleder Generationsmötesdagen på Världskulturmuseet i Göteborg. Elever från Performing Art School framför en scen ur musikalen Legally Blonde och jag höjer kameran för dagens första bild.
  Läs mer
 • Projektavslutning med ECIL i Sofia

  För ganska exakt två år sedan strålade partnerorganisationerna i EU-projektet ECIL samman för första gången i Stoke-on-Trent. Det var det första steget som togs i arbetet med att utveckla en distanskurs i generationsöverskridande lärande.
  Läs mer
 • Intervju med Kajany Varatharajah och Sivan Bapir

  I denna intervju får ni träffa Kajany Varatharajah och Sivan Bapir, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells
  uppsatstävling 2014. I uppsatsen undersöker vilken typ av ledarskap som främjar arbetsgruppens lärande. De har gjort sin studie inom ett affärsområde i telekommunikationsföretaget Ericsson.

  Läs mer
 • Intervju med Linnea Stenberg och Johanna Petrén

  I denna intervju får ni träffa Linnea Stenberg och Johanna Petrén, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2014. I uppsatsen har de undersökt studieteknikens roll i matematikundervisningen.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Gun-Britt Wärvik

  I månadens forskarintervju får ni träffa Gun-Britt Wärvik, som är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon bland annat studerat frågor som berör förändrade krav på yrkeskunnande, oftast kopplat till utbildningspolitiska aspekter.
  Läs mer
 • Rock och generationsmöten på Swedage 2014

  We're not gonna take it - no, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. Ridån går upp i Folkets hus i Umeå och ett 70-tal fartfyllda seniorer hälsar oss välkomna till årets Swedage-konferens med Twisted Sisters klassiska hit. Det är Generationskören som sjunger. De tar publiken med storm och den följande halvtimmen med sång och musik blir en perfekt språngbräda in i konferensens huvudtema: "Kultur för aktivt åldrande. Om hälsa och arbete i en ny demografi."
  Läs mer
 • ”När de möts så säger det klick!”

  Är du företagare och behöver hjälp? Eller är du ung och behöver jobb? Då kanske du kommer uppskatta den nya sidan matchingbanken.se, som tagits fram inom projektet ”Affärsnytta & Sociala Medier”.
  Läs mer
 • Vinnarna i Encells uppsatstävling 2014

  I hård konkurrens har nu vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling på temat livslångt lärande utsetts.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Erik Nylander

  I månadens forskarintervju får ni träffa Erik Nylander, som är postdoktor i pedagogik med inriktning mot folkbildningsforskning vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig bland annat för folkhögskolornas rekryteringsstruktur och deras plats i det svenska utbildningslandskapet.
  Läs mer
 • Encellsforskare aktuell i ny encyklopedi

  Encells medarbetare Claudia Gillberg är aktuell med två kapitel i en ny encyklopedi om aktionsforskning.
  Läs mer
 • Encell deltar på ForskarFredag

  Den 26 september är det dags för årets ForskarFredag på Högskolan i Jönköping. Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell, deltar med en föreläsning om pensionärers syn på arbete och lärande.
  Läs mer
 • Möte mellan nationalekonomi och humaniora

  Deirdre McCloskey, internationellt framstående professor, höll i juni doktorandkursen Humanomics på Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läs mer
 • Encellforskare aktuella med ny artikel

  Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel i tidskriften Women & Health.
  Läs mer
 • Encellforskare uppmärksammad i europeiskt nyhetsbrev

  Återigen har en artikel av Ingela Bergmo-Prvulovic, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, uppmärksammats i det europeiska nyhetsbrevet för forskning om lärande och arbete, L&W.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Staffan Larsson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Staffan Larsson, som sedan två år tillbaka är professor emeritus i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Som pensionär ägnar han sig åt konstnärlig verksamhet.
  Läs mer
 • Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

  I våras lanserades antologin "Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv". Encell har intervjuat en av de medverkande författarna, Kenneth Abrahamsson.
  Läs mer
 • I mötet mellan unga och äldre minskar avstånden

  Den 10 november 2014 anordnas Generationsmötesdagen på Världskulturmuseet i Göteborg. Encell har intervjuat projektkoordinator Pernilla Johansson för att få veta mer om tankarna bakom dagen.
  Läs mer
 • Lärande mellan generationer

  Satya Brink summerade sitt föredrag med att betona att en lärande inställning är ett sätt att underhålla, utveckla och förnya sina kunskaper. Dessutom kan denna inställning bidra till att överbrygga generationsklyftor.
  Läs mer
 • Generationsmötet – konflikt eller kreativitet?

  Cecilia Bjursell från Encell gästbloggar på hemsidan för konferensen 250 möjligheter. Under konferensen som sker i augusti i Jönköping kommer urbaniseringen och dess konsekvenser för Sveriges kommuner att diskuteras.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Roland S Persson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Roland S Persson, som är professor i pedagogisk psykologi vid Högskolan för lärande och kommunikation. I sin forskning intresserar han sig bland annat för hög prestation (talang) och särbegåvning.
  Läs mer
 • ”Forskare säger ibland ’jag tittar på…’ – men det är inte vad en interaktionsforskare gör!”

  Det är den 15 maj och Mats Fred, doktorand i statsvetenskap och styrelseledamot i nätverket SIRA, tar emot utanför en av Malmö högskolas lokaler i Västra hamnen. Det är en gammal industrilokal med högt i tak och färgglad inredning. Just idag utgör denna lokal träffpunkten för en workshop om interaktiv forskning.
  Läs mer
 • Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

  Den 6 maj lanserades boken "Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv" på Skolverket.
  Läs mer
 • Utan vuxenutbildningen stannar Sverige

  Den 7 april slogs portarna upp till ViS årliga vuxenutbildningskonferens. Ungefär 500 besökare hade samlats för att ta del av föreläsningar och seminarier kring temat ”Utan vuxenutbildningen stannar Sverige”.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Henrik Nordvall

  I månadens forskarintervju får ni träffa Henrik Nordvall, som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet och föreståndare för Mimer - nationellt program för folkbildningsforskning. I sin forskning intresserar han sig för folkbildning och dess koppling till politiska rörelser.
  Läs mer
 • Makt i organisationer

  Hur påverkar olika typer av makt organisationers sårbarhet? Detta var temat för en av alla diskussionerna på OLKC-konferensen där organisatoriskt lärande, kunskap och innovation diskuterades.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Andreas Nordin

  I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Nordin, som är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. I sin forskning intresserar han sig bland annat för frågor om kunskapssyn och styrning i såväl formellt som informellt lärande.
  Läs mer
 • Låt mig berätta...

  ... att Sveriges första Berättarkonferens arrangerades under två dagar i mars i Skellefteå. Ett genomgående tema var att en god berättelse går från hjärta till hjärta.
  Läs mer
 • Det livsvida lärandet

  Varje dag befinner vi oss i ett antal olika kontexter som utgör lärtillfällen. Genom att synliggöra och värdesätta det lärande som sker utanför en formell skolmiljö kan det livsvida lärandet främjas.
  Läs mer
 • Lyckad ViS-konferens

  ViS, Vuxenutbildning i Samverkan, är en organisation som ska värna vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering och myndigheter. Årets konferens ägnade den första dagen åt vuxenutbildningens framtid och den andra dagen åt inspiration för att förbättra det dagliga arbetet.
  Läs mer
 • "Vi måste demokratisera demokratin"

  Gösta Vestlund, Petter och Alice Bah Kuhnke. Det är bara några av flera spännande namn jag hittar när jag ögnar igenom konferensprogrammet framför mig. Det här kan inte bli annat än bra, tänker jag och hälsar på mina bordskamrater.
  Läs mer
 • Encellforskare aktuell med ny artikel

  Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel i Scandinavian Journal of Public Administration.
  Läs mer
 • Nominera en kandidat till Oscarspriset

  Nu är det dags att nominera en person eller förening till Oscarspriset!
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Camilla Thunborg

  I månadens forskarintervju får ni träffa Camilla Thunborg, som är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur vuxna formar och utvecklar identiteter i olika sammanhang.
  Läs mer
 • Arbeta och lära hela livet?

  Under Elmia Äldre - en mässa och konferens om äldrefrågor - presenteras de första resultaten från den studie som gruppen "Seniordoktoranderna" har genomfört för att kartlägga pensionärers syn på arbete och lärande.
  Läs mer
 • Lärande under olika livsfaser

  Infaller olika viktiga händelser under en kort period i en människas liv, medan andra delar av livet präglas av låg aktivitet? Genom att kartlägga olika livsspår och ställa dem mot varandra framträder en helhetsbild som ger ett livslångt perspektiv på boende, lärande, arbete och samhällsengagemang.
  Läs mer
 • Säkra humankapitalet

  Humankapital är ett samlingsbegrepp för människors utbildning, färdigheter och kompetenser. Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, visar hur humankapital byggs på olika sätt under hela livet.
  Läs mer
 • Digidel - en svensk framgångssaga?

  Måndag lunch. Jag slänger ett öga på klockan som visar på 12.55. Jag inser att det börjar bli knappt om tid för att hinna till webbseminariet som jag med stort intresse anmält mig till: ”Digidel – a Swedish success story?”. 
  Läs mer
 • Forskningsrådgivare för Unicef

  Claudia Gillberg, lektor i pedagogik med inriktning mot arbetslivet, är sedan oktober 2013 verksam som forskningsrådgivare i Unicefs initiativ Rättighetsbaserad skola – ett projekt som ska undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Agnieszka Bron

  I månadens forskarintervju får ni träffa Agnieszka Bron, som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig för vuxnas lärande i olika sammanhang där biografiskt lärande ur ett individperspektiv är ett intresseområde.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Karin Rönnerman

  I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Rönnerman, som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ligger inom fältet aktionsforskning och hon intresserar sig särskilt för lärares professionella lärande.
  Läs mer
 • Erasmus+ drar igång

  Den 1 januari 2014 gick startskottet för Erasmus+ som är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Det nya utbildningsprogrammet kommer att pågå under perioden 2014-2020.
  Läs mer
 • Sagor om mormor

  Ett stipendium till en studie om berättelsens betydelse gav utrymme för ett praktiskt utforskande av en personlig berättarröst. Resultatet blev en annorlunda hembygdsbok.
  Läs mer
 • Kvalitet i vuxenutbildning

  Encell kommer under 2014 att genomföra en studie som kan ligga till grund för en fortsatt utveckling inom kommunernas vuxenutbildning.
  Läs mer
 • Livets lärkontexter

  De sammanhang vi deltar i formar vad vi lär oss och hur detta sker. Dessutom sker detta lärande på olika sätt under olika livsfaser menar Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande.
  Läs mer
 • Formellt, icke-formellt och informellt lärande

  Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, kopplar tre former av lärande till olika tidsperioder i livet. Denna strukturering av lärande utgör en bra grund för diskussion om den fortsatta utvecklingen.
  Läs mer
 • Education, Professionalization and Social Representations

  Mohamed Chaib, Berth Danemark och Staffan Selander är redaktörer till boken ”Education, Professionalization and Social Representations – On the Transformation of Social Knowledge”. I en kort intervju förklarar Mohamed Chaib på vilket sätt boken bidrar med nya tankar.
  Läs mer
 • Attityder till vuxenutbildningen

  Vad tycker elever och lärare om vuxenutbildningen? Hur individanpassad är utbildningen och kan elever studera i den takt de själva vill?
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Anki Bengtsson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Anki Bengtsson, som är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur karriärvägledning och vår hantering av karriären görs till ett problem i relation till föreställningar om humankapital i Europa.
  Läs mer
 • Lärande ger kapitalstegring

  Många vuxna känner ett stort motstånd mot att fortsätta studera och vidareutbilda sig. Detta bör ställas mot vinsterna som utbildning tillför menar Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande.
  Läs mer
 • Spanskastudier i salsarytm

  Den svenska folkhögskolepedagogiken har inspirerat lärarteamet på Braheskolans kurser i Spanien. Detta har medfört inslag av dans, teater och personlig utveckling i språkutbildningen.
  Läs mer
 • Leva längre – må bättre?

  Den 17 oktober slogs portarna upp till den fjärde omgången av Swedage – en årligt återkommande konferens om äldreforskning och åldrande i samhället. Drygt 150 besökare hade tagit sig till Stora Hotellet i Jönköping för att ta del av årets konferens med temat ”Leva längre – må bättre?”.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Sofia Nyström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Sofia Nyström, som är lektor i pedagogik vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig för yrkes- och professionellt lärande och identitetsformering i relationen mellan utbildning och arbetsliv.
  Läs mer
 • Generationsöverskridande lärande i Granada

  Den 22-23 oktober var det återigen dags för Encell att stråla samman med de övriga partnerorganisationerna i EU-projektet ECIL. Denna gång var det University of Grananda som stod värd för det två dagar långa mötet i Spanien.
  Läs mer
 • (H)järna livslångt lärande

  Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, pekar på vikten av att underhålla hjärnan så att den kan prestera på en bra nivå och genom hela livet. Det viktigaste träningsredskapet är lärandet.
  Läs mer
 • Pilotkurser avslutade i ECIL

  I oktober har det gått ett år sedan EU-projektet ECIL drog igång. De senaste månaderna har projektpartnerna ägnat åt att utveckla ett kursmaterial till den kommande distanskursen i generationsöverskridande lärande.
  Läs mer
 • Dialogen i centrum

  Metoder för att skapa tid och rum för professionell utveckling var i fokus under Noralf-konferensen i Göteborg.
  Läs mer
 • Intervju med Charlotte Arkenback

  I denna intervju får ni träffa Charlotte Arkenback, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2013. I uppsatsen lyfter Charlotte fram grupphandledning som ett sätt att berika lärmiljön för vuxenstuderande och att öka möjligheterna för deltagarna att tillgodogöra sig undervisningen.
  Läs mer
 • Intervju med Linda Staflund och Nathalie Thalberg Pedersen

  I denna intervju får ni träffa Linda Staflund och Nathalie Thalberg Pedersen, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2013. I uppsatsen undersöker de förändringar i sociala entreprenörers erfarenheter och sätt att tänka, och vilken betydelse detta har för utvecklingen av en verksamhet där ett mål är att bidra till samhället.
  Läs mer
 • Idén om medarbetarskap

  Medarbetarskap är ett begrepp som har fått allt större utbredning i det svenska arbetslivet. Men vad innebär det egentligen? Hur har begreppet använts genom tiderna? Och hur ser förhållandet ut mellan medarbetarskap och ledarskap? Detta var några av de frågor som Karin Kilhammar tog upp på sitt seminarium under ForskarFredag den 27 september.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Per Andersson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Per Andersson, som är professor i pedagogik vid Linköpings universitet och verksam inom avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. I sin forskning intresserar han sig bland annat för validering och vad det innebär att vara lärare för vuxna.
  Läs mer
 • Framgångsrika projekt

  En analys av utvecklingsprojekt visar på faktorer som avgör om ett projekt blir lyckat eller inte. Nu bjuder NVL och Skolverket in till diskussion om hur dessa lärdomar förs vidare till framtida projekt.
  Läs mer
 • Utbildningsdetektiv på besök

  När Cassidy Grubbs från USA erhöll Virginia Tech's stipendium, ville hon lära sig mer om det "finska undret". Samtidigt passade hon på att besöka Tollare folkhögskola och Encell i Sverige.
  Läs mer
 • ”Det finns bara en sak som är dyrare än utbildning – ingen utbildning”

  Så sammanfattade professor Danny Wildemeersch betydelsen av det livslånga lärandet under sin presentation på ESREA-konferensen ”Changing configurations of adult education in transitional times”.
  Läs mer
 • 12 års skola för ett 85-årigt liv

  Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, menar att en gedigen obligatorisk utbildning i början av livet inte är tillräckligt. För att kunna bidra som en aktiv och produktiv medborgare måste man fortsätta lära och utbilda sig livet igenom.
  Läs mer
 • Helix konferens 2013

  Den 12 - 14 juni hölls Helix-konferensen "Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development – Problems and Prospects" i Linköping. Fyra rapporter med Encellkoppling presenterades under de tre dagarna.
  Läs mer
 • Född att lära

  Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, konstaterar att människan är nyfiken och lärande av naturen. Hon påpekar samtidigt att någonstans på vägen tar nyfikenheten och lusten att lära slut. Därför ställer hon den grundläggande frågan - varför slutar vi lära?
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Airi Rovio-Johansson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Airi Rovio-Johansson, som är professor i pedagogik vid GRI (Gothenburg Research Institute). Ett av flera forskningsområden som intresserar henne är lärande och undervisning inom universitet och högskolor och i praktisk yrkesverksamhet.
  Läs mer
 • Vuxenlärare i krisens Grekland

  Christos Karageorgopoulos är vuxenlärare på Grundtvigkursen ”Wiking/Blogging at the Aegean island of Poros & Athens”. Han har bred erfarenhet som vuxenlärare. Här berättar han om sin bakgrund samt om hur krisen i Grekland förändrat situationen för lärarna.
  Läs mer
 • Experter på livslångt lärande besökte Jönköping

  Den 10-11 juni gästades Encell och Högskolan i Jönköping av fem världsledande experter på livslångt lärande. Under de två dagarna presenterades forskning, idéer och erfarenhet utbyttes och flera av besökarna passade även på att debattera med experterna i en paneldebatt.
  Läs mer
 • Encellforskare aktuella med ny artikel

  Nu är Encellforskarna Joel Hedegaard och Helene Ahl aktuella med en artikel i senaste numret av  Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Karin Kilhammar

  I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Kilhammar, som är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I sin forskning har hon undersökt begreppet medarbetarskap, hur det uppfattas i organisationer och vilka konsekvenser medarbetarskaps-utveckling kan medföra.
  Läs mer
 • Generations in Action anordnade konferens

  Den 17-18 juni anordnade projektet Generations in Action, GoAct, en konferens om generationslärande i Bryssel. Dr Ann-Kristin Boström från Encell deltog som en av fyra experter på området.
  Läs mer
 • Ny bok om livslångt lärande i yrkeslivet

  Ove Jobring, ekonomie doktor och verksam vid Göteborgs universitet, är nu aktuell med sin nya bok "Livslångt lärande i yrkeslivet. Om program och system som stödjer ett ständigt lärande."
  Läs mer
 • Grundtvig fortbildning

  Cecilia Bjursell, Latifa El Morabit och Rudolf Meier håller upp sina diplom efter avslutad Grundtvigkurs om wikis och bloggar i Aten. Grundtvig är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot vuxnas allmänna lärande.
  Läs mer
 • En online-students bekännelser

  Det finns fortfarande en del som diskuterar om vi ska vara online eller inte – men frågan borde väl egentligen handla om hur vi använder de möjligheter som finns på ett givande sätt. För att öka min förståelse för undervisning på nätet har jag anmält mig till en kurs om flexibelt lärande. I tre delar kommer jag att berätta om mina upplevelser från kursen.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Christina Chaib

  I månadens forskarintervju får ni träffa Christina Chaib, som är docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hennes forskning inom pedagogiken har haft olika fokus men under de senaste åren är det vuxnas villkor för lärande och kompetensutveckling relaterat till arbetslivets pedagogiska villkor som engagerat henne.
  Läs mer
 • Ny bok om vuxnas lärande

  Nu släpper Staffan Larsson, professor emeritus i vuxenpedagogik, sin bok Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande.
  Läs mer
 • Projektmöte med ECIL i Ljubljana

  I oktober 2012 drog EU-projektet ECIL igång – ett projekt som syftar till att utveckla en distanskurs i generationsöverskridande lärande i fem olika länder. Efter ett halvår av intensivt arbete var det nu återigen dags för partnerorganisationerna att träffas och diskutera projektets kommande steg. Denna gång möttes deltagarna upp i Ljubljana i Slovenien.
  Läs mer
 • Lärande organisationer

  Kan chefer öka förmedling av kunskap och erfarenhet genom att börja dela ut medaljer till de som är goda förebilder på området? I en svensk miljö kanske inte detta är självklart men flera stora amerikanska bolag har infört medaljer för uppskattade insatser för kunskapsförmedling mellan kollegor. De påstår dessutom att detta har varit mycket lyckosamt.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Ulrika Lundh Snis

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ulrika Lundh Snis, som är doktor i informatik vid Högskolan Väst. Hennes forskning handlar om hur man ser på kompetens inom arbetslivet och hur information om medarbetares kompetens kan dokumenteras och förmedlas via datasystem designade för detta.
  Läs mer
 • En online-students bekännelser

  Det finns fortfarande en del som diskuterar om vi ska vara online eller inte – men frågan borde väl egentligen handla om hur vi använder de möjligheter som finns på ett givande sätt. För att öka min förståelse för undervisning på nätet har jag anmält mig till en kurs om flexibelt lärande. I tre delar kommer jag att berätta om mina upplevelser från kursen.
  Läs mer
 • Vuxenutbildningen tar ledningen

  Den 13-14 mars var det återigen dags för ViS årliga vuxenutbildningskonferens. Efter fjolårets tema ”(H)järnkoll på vuxenutbildning” var det med en något annorlunda utgångspunkt som ViS denna gång välkomnade sina besökare. ”Vi behöver en vuxenutbildning som leder utvecklingen, inte en som följer den” löd budskapet när ViS ordförande Jonas Jonsson inledde konferensen.
  Läs mer
 • Åldersuppror och passion för livet

  - Vad stort allting är när jag står här uppe på berget! Hur liten är inte en människa? Men även om mitt liv är litet i relation till annat, så är det mitt allt just nu. Att leva och lära hela livet, det är passion för livet! Så lät det när Anette Nilsson, projektledare för ”Passion för livet” inledde sin presentation på workshopen ”Leva och lära hela livet” den 22 mars på Qulturum i Jönköping.
  Läs mer
 • Popular education in times of societal transformation: a Swedish perspective

  Forskarna Petros Gougoulakis och Michael Christie är aktuella med en artikel i senaste numret av Australian Journal of Adult Learning.
  Läs mer
 • Samtal om hjärnans kapacitet och möjligheten att lära nytt under hela livet

  Dansa och spela teater och du ska se att du blir bara smartare för varje år som går! Så kan man lite slarvigt summera vad professor emeritus och hjärnforskare Rolf Ekman, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, berättar om den åldrande hjärnan.
  Läs mer
 • Framtiden tillhör ungdomen

  Hur ser en utopisk landsbygd ut för att framtidens innevånare ska trivas och utvecklas? Istället för att enbart utgå från vuxnas behov i planeringen bjuds nu ungdomar in för att berätta om sina önskemål.
  Läs mer
 • Generationsmöte i Kungsbacka

  Projektet Affärsnytta och sociala medier är en mötesplats där ungdomar och företagare har fått utbildning i sociala medier för att sedan tillsammans lösa problem där de kunnat använda sina olika kunskaper och erfarenheter.
  Läs mer
 • En online-students bekännelser

  Det finns fortfarande en del som diskuterar om vi ska vara online eller inte – men frågan borde väl egentligen handla om hur vi använder de möjligheter som finns på ett givande sätt. För att öka min förståelse för undervisning på nätet har jag anmält mig till en kurs om flexibelt lärande. I tre delar kommer jag att berätta om mina upplevelser från kursen.
  Läs mer
 • Sofia Nyström ny generalsekreterare för ESREA

  Den 1 januari 2013 tillträdde Sofia Nyström som ny generalsekreterare för det europeiska forskningsnätverket ESREA, European Society for Research on the Education of Adults, som har sitt sekretariat vid Linköpings universitet.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Ann-Kristin Boström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ann-Kristin Boström, som är doktor i internationell pedagogik. I sin forskning intresserar hon sig för livslångt lärande knutet till socialt kapital och generationsöverskridande lärande.
  Läs mer
 • Konferens om äldre i högre utbildning

  Den 29-30 november 2012 anordnades den internationella konferensen ”Opening Higher Education to Adults” i Bonn. Svante Hultman från Encell var på plats för att ta del av konferensen.
  Läs mer
 • Globala utmaningar för OER

  "Öppen utbildning - globala utmaningar" var temat för ett webbseminarium där svenska, nordiska och internationella initiativ presenterades. Det konstaterades att Sverige är ett av få länder som saknar en nationell policy för öppna lärresurser.
  Läs mer
 • Generationslärande

  En central aspekt i generationslärande är att lärandet går i båda riktningarna. Encells centrumledare Cecilia Bjursell har tagit detta ett steg längre och beskriver hur man kan se sina barn som lärare i ledarskap.
  Läs mer
 • Vuxnas lärande i en europeisk kontext

  Dr Ann-Kristin Boström är aktuell med artikeln ”Adult Learning in a European Context” i senaste numret av Journal of Contemporary Educational Studies.
  Läs mer
 • Näktergalen Senior får generationer att mötas

  Fler plattformar behövs för att bryta ålderssegregationen och möjliggöra möten mellan generationer i Sverige. Det menar Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen Senior i Malmö.
  Läs mer
 • Generationsmöten i Europa

  Det tuffa samhällsklimatet bidrar på många håll i Europa till att skapa växande klyftor mellan generationer. Encell deltog som svensk representant i rundabordsdiskussioner för att diskutera vad vi kan göra för att främja möten mellan generationer.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Lars Svensson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Lars Svensson, som är docent i informatik på Högskolan Väst där han även leder forskargruppen LINAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hans egen forskning handlar framför allt om IT-stöd för kompentensutveckling i arbetslivet.
  Läs mer
 • Nuläget för vuxenutbildning

  Henrik Tällberg, lärare med 14 års erfarenhet från Komvux och ordförande i Lärarförbundets skolformsnämnd vuxenutbildning, kommenterar nuläge och framtid.
  Läs mer
 • Uppmärksammad artikel

  Ingela Bergmo Prvulovic, doktorand i pedagogik och knuten till Encell, publicerade nyligen en artikel som nu uppmärksammas i ett europeiskt nyhetsbrev.
  Läs mer
 • Europeisk agenda för vuxenutbildning

  Skolverket ansvarar för implementeringen av en EU-satsning där metoder ska utvecklas för att rekrytera, söka upp och motivera korttidsutbildade att delta i vuxenutbildning.
  Läs mer
 • Åldrandet och social innovation

  The Calouste Gulbenkian Foundation bjöd in till en konferens i Lissabon för att diskutera aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer i en Portugisisk kontext.
  Läs mer
 • Lärande mellan generationer

  "Kreativa metoder för lärande mellan generationer" var temat för en workshop som hölls i Jönköping den 24-25 oktober. Det var ett av tio möten som pågick runt om i Europa. Syftet var att stimulera till diskussion och utveckla ny kunskap om hur lärande mellan generationer kan bidra till samhället, organisationer och individer.
  Läs mer
 • Klassmorfar i Bryssel

  Den 19-21 november anordnade EU-kommissionen konferensen "One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity" i Bryssel. En av konferensens inbjudna experter var Dr. Ann-Kristin Boström från Encell, som var där för att berätta om ”Klassmorfar i skolan”.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Per-Erik Ellström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Per-Erik Ellström, som är professor i pedagogik vid Linköpings universitet och forskningsledare inom och biträdande föreståndare för HELIX VINN Excellence Centre.
  Läs mer
 • Vem behöver humaniora?

  Under årets bokmässa i Göteborg presenterade Anders Ekström och Sverker Sörlin sin nya debattbok ”Alltings mått – humanistisk kunskap i framtidens samhälle”. I ett samtal med Karin Johannisson, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, fick de svara på frågor om humanioras roll i dagens och framtidens samhälle.
  Läs mer
 • Kriminalvårdens vuxenutbildning

  Kriminalvården erbjuder sina klienter utbildning i en miljö som präglas av starka restriktioner. Detta påverkar genomförandet i stor utsträckning. Utbildning ett viktigt verktyg för att minska återfall i brottslighet, men det pedagogiska uppdraget måste vara tydligt. En som har funderat mycket på det här är Lena Axelsson, klientutbildningsansvarig inom Kriminalvården.
  Läs mer
 • Entreprenörskapets villkor

  Helene Ahl och Susan Marlow är aktuella med artikeln "Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: advancing debate to escape a dead end?" i forskningsjournalen Organization.
  Läs mer
 • Policy för karriärvägledning

  Ingela Bergmo-Prvulovic är aktuell i senaste numret av European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, med artikeln “Subordinating careers to market forces? A critical analysis of European career guidance policy” .
  Läs mer
 • Upptaktsmöte med ECIL

  Den 27-29 oktober var det dags för det första mötet med det nya EU-projektet ”ECIL” som Encell deltar i. Under några intensiva dagar träffades representanter från de olika deltagarländerna i Stoke-on-Trent för att diskutera det tvååriga projektet.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Henrik Kock

  I månadens forskarintervju får ni träffa Henrik Kock, som är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig för förändringsprocesser i arbetslivet.
  Läs mer
 • Framtiden för livslångt lärande

  Två väletablerade och internationellt erkända forskare, Peter Jarvis och Kjell Rubenson, gästade Sverige för att föreläsa om det livslånga lärandet. De presenterade vilka frågor som är centrala inom området livslångt lärande idag och uttryckte sina tankar om trender för framtiden.
  Läs mer
 • Lärande i organisationer

  I oktober bjöd Chalmers i Göteborg in till ett seminarium om kunskapsstyrning och lärande i organisationer. Dr Nick Milton, som har lång erfarenhet på området, delade med sig av sin kunskap till deltagarna. Han gav bland annat några råd om hur man kan gå tillväga för att skapa legitimitet för ett kunskapsprojekt i en organisation genom att uppskatta möjliga vinster som kan uppnås i projektet.
  Läs mer
 • Är forskningstexter för tråkiga?

  Kunskapsspridning av sina resultat blir en allt viktigare uppgift för forskare. Med anledning av detta växer intresset för hur forskare kan nå ut mer effektivt, i synnerhet till näringslivet, för att få respons.
  Läs mer
 • Konferens om äldres lärande

  Den 19 - 21 september hölls ELOA-konferensen "The Third Conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults" i Ljubljana, Slovenien.
  Läs mer
 • McCloskey hedersdoktor

  Helene Ahl, forskningsledare vid Encell, hade den stora äran att välkomna Deirdre McCloskey som hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.
  Läs mer
 • Sociala medier i lärande utvärdering

  Under de senaste åren har sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter kommit att bli ett självklart inslag i många människors vardag. I takt med denna utveckling har även många forskare börjat intressera sig för hur IT och sociala medier kan användas för att göra lärandeprocesser starkare och bättre. En som intresserar sig för detta är Karen Ask.
  Läs mer
 • Här är vinnarna i Encells uppsatstävling!

  I hård konkurrens har nu de två vinnande bidragen i Encells uppsatstävling utsetts.
  Läs mer
 • Intervju med Maria Lundqvist

  I denna intervju får ni träffa Maria Lundqvist, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling: ”Utbildning och hälsa – en studie om humankapitalets effekter på länders ekonomiska tillväxt.” I uppsatsen förklarar Maria hur olika nivåer av utbildning och hälsa påverkar länders ekonomiska tillväxt, beroende på om det är ett OECD-land eller inte.
  Läs mer
 • Intervju med Helena Colliander

  I denna intervju får ni träffa Helena Colliander, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling: “Relations, Methods and Motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan.” I sin uppsats behandlar Helena lärandeprocessen för såväl kursdeltagare som pedagogisk personal i ett alfabetiseringsrogram för kvinnor i Sudan. 
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Per-Olof Thång

  I månadens forskarintervju får ni träffa Per-Olof Thång, som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • Encell partner i EU-projekt

  EMIL, European Map of Intergenerational Learning, är samordnare för ett EU-projekt som rör lärande mellan generationer. Dr Ann-Kristin Boström från Encell deltar som utvärderare i detta spännande projekt.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Håkan Fleischer

  I månadens forskarintervju får ni träffa Håkan Fleischer, som är doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
  Läs mer
 • Ny bok om det bekännande samhället

  "The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning" är titeln på en ny bok av Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt vid Linköpings universitet.
  Läs mer
 • Äldre som resurs för unga på arbetsmarknaden

  I Västerbotten pågår projektet Generations där syftet är att lyfta fram metoder för att både äldre och yngre ska ha en naturlig plats på arbetsmarknaden. Hittills har man kartlagt modeller för generationsskiften mellan dem som närmar sig slutet av sin yrkesmässiga karriär och dem som är på väg in på arbetsmarknaden. Nu ska dessa modeller prövas och spridas.
  Läs mer
 • Behov av nätverk i vuxenutbildning

  Marianne Paulsson på Pauli gymnasium i Malmö har under tre terminer arbetat med flexibla studieformer på Komvux. Nu efterlyser hon ett nätverk för vuxenutbildare i naturvetenskapliga ämnen för att diskutera hur dessa bäst kan utvecklas och presenteras i en flexibel undervisningsform.
  Läs mer
 • Digitalt utanförskap - spelar det någon roll?

  I takt med att fler och fler människor får tillgång till Internet, ersätts också många av samhällets tjänster med digitala lösningar — allt från att hantera pengar till att kontakta myndigheter. Men vad händer egentligen med dem som saknar tillgång till och kunskap om hur Internet fungerar?
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Claudia Gillberg

  I månadens forskarintervju får ni träffa Claudia Gillberg som är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Anders Hallqvist

  I månadens forskarintervju får ni träffa Anders Hallqvist, som nyligen disputerade med avhandlingen "Work Transitions as Biographical Learning: Exploring the Dynamics of Job Loss" vid Linköpings universitet.
  Läs mer
 • Kvalitet i interaktiv forskning

  Den 4-5 juni höll SIRA en nationell workshop om interaktiv forskning på Malmö högskola. Det blev många spännande diskussioner om både innehåll och tillvägagångssätt i studierna som presenterades.
  Läs mer
 • Utvecklingskraft - tillsammans så mycket bättre

  Den 9-10 maj kunde personer inom Hälso- och Sjukvården delta på konferensen Utvecklingskraft under två inspirerande dagar. Temat för årets konferens var "Tillsammans — så mycket bättre!" och många påpekade att den största potentialen fanns i samarbetet med patienterna.
  Läs mer
 • Kunskapssamhället - en illusion?

  Den 30 maj till den 1 juni anordnade Högskoleverket och Göteborgs universitet konferensen Kunskapssamhället - en illusion?
  Läs mer
 • Logkomp - ett projekt för att höja kompetensen hos medarbetarna

  Det råder brist på kvalificerade industriarbetare och tekniker och många företag har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens utifrån. Ett sätt att försöka tillgodose kompetensbehovet är att utbilda den befintliga personalen — något man vill göra genom utbildningssatsningen Logkomp. 
  Läs mer
 • Livslångt lärande och validering av vuxnas kunskap

  Det livslånga lärandet är en viktig fråga i dagens politiska debatt. I ett kunskapsbaserat samhälle med en arbetsmarknad som ständigt förändras både krävs och efterfrågas möjligheter till att lära om och lära nytt. Validering av vuxnas kunskap är ett sätt att försöka ta tillvara de kunskaper och kompetenser som inte finns formellt dokumenterade.
  Läs mer
 • "Profilpasset - en viktig byggsten i det livslånga lärandet"

  Validering handlar om att hitta verktyg för att synliggöra och ge erkännande åt människors faktiska kompetens och ofta förs diskussionen om hur man bättre ska ta tillvara på människors informella kompetens. I Tyskland har man gjort ett försök att närma sig problemet genom sitt så kallade "ProfilPASS", ett nationellt verktyg för att samla såväl formella som informella kompetenser i en personlig profil.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Andreas Fejes

  I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Fejes som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet.
  Läs mer
 • Nässjö satsar på järnvägsteknik

  Den nya järnvägsutbildningen vid Brinellgymnasiet i Nässjö, poupulärt kallad "Aktiestinens Rallarskola" invigdes fredagen den 20 april i närvaro av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, SJ och Infranords ordförande Jan Sundling, Landshövding Minoo Aktharzand och den store donatorn Lennart "Aktiestinsen" Israelsson.
  Läs mer
 • Flera olika utbildningar på Brinellgymnasiet

  På Brinellgymnasiet i Nässjö satsar man inte bara på gymnasieutbildningar. Här utbildas även vuxna till ban-, el och signaltekniker.
  Läs mer
 • Vuxenutbildning i Samverkan gav (h)järnkoll på vuxenutbildning

  Den 19 mars slogs portarna upp till årets ViS-konferens i Stockholm. Ungefär 700 nyfikna besökare från hela landet hade letat sig dit för att ta del av inspirerande föreläsningar, seminarier och diskussioner. Även Encell var på plats för att delta på två spännande konferensdagar med temat "(H)järnkoll på vuxenutbildning".
  Läs mer
 • Utmaning att utbilda i jämställdhet

  Anna Mårtensson, kommunalråd med ansvar för integration, jämställdhet och kultur i Jönköping kommun, vill vara bäst i klassen. I hennes fall innebär det att Jönköpings kommun ska ligga på topp då det gäller jämställdhetsarbetet. Tillsammans medÅsa Thörne Adrianzon , kommunens jämställdhetsstrateg, har hon tagit flera initiativ för att få fart på diskussioner, aktiviteter och resultat.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Song-ee Ahn

  Song-ee Ahn är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning kring internationell mobilitet bland studenter och om sitt intresse för den sociomateriella aspekten i lärande.
  Läs mer
 • GTH (Göstas Tekniska Högskola)

  Ett hett ämne inom EU är matchning av kompetenser på arbetsmarknaden, dvs. att individer ska besitta de kompetenser som företagen behöver. När familjeföretaget EAB i Smålandsstenar behövde ingenjörer specialiserade på hållfasthetsberäkning för stålkonstruktioner tog man den enkla vägen - man startade en egen högskola.
  Läs mer
 • Längtan efter humaniora

  Senioruniversitetet i Jönköping är ett bildningsförbund för den exklusiva skaran 55+, ett universitet för den tredje åldern. Det visar sig att många nyblivna pensionärer väljer att ägna mycket tid åt utbildning. Lusten att lära och den sociala gemenskapen har hög prioritet. Och när man kan välja ämne helt fritt, står humaniora högst på listan.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Ann Öhman Sandberg

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ann Öhman Sandberg. Ann är doktorand i pedagogik och är just nu mitt uppe i arbetet med sin avhandling om hållbar verksamhetsutveckling.
  Läs mer
 • Behövs nordiskt samarbete nu när vi har samarbete inom EU?

  Av Asta Modig, landskoordinator för NVL i Sverige.
  Läs mer
 • Yrkeslärarprogrammet i Skövde

  Höstterminen 2011 startade ett helt nytt Yrkeslärarprogram enligt den nya examensordningen vid Högskolan i Skövde. Encell har varit där och träffat tre personer med olika anknytning till utbildningen: Susanna Nilsson Jacobsson, programansvarig för Yrkeslärarprogrammet, Susanne Gustavsson, utbildningsledare vid Högskolan i Skövde och studenten Sandra Svantesson.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Petros Gougoulakis

  Månadens forskare är Petros Gougoulakis, Stockholms universitet. Petros är aktuell med en nationell undersökning om vuxenutbildarnas kompetenser och kvalifikationer inom EU-projektet “QF2TEACH - Qualified to Teach". I intervjun beskriver Petros sin fascination över den svenska folkbildningen.
  Läs mer
 • Arbetsintegrerat lärande

  På Högskolan Väst jobbar man för högtryck med att formulera ett antal doktorandprojekt som skall bli de första i högskolans nya forskarutbildning.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Helene Ahl

  Helene Ahl är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
  Läs mer
 • IANUS tilldelas pris

  Sedan 2008 delar Nationalagentur Lebenslanges Lernen i Österrike årligen ut priset "Lifelong Learning Award" till framgångsrika EU-projekt. I år var det Grundtvigprojektet IANUS tur att ta hem priset för bästa europeiska samarbetsprojekt.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Gun Sparrhoff

  I månadens forskarintervju får ni träffa Gun Sparrhoff, universitetslektor i pedagogik vid Umeå universitet.
  Läs mer
 • Adult Learning and Global Change

  I år firar det internationella utbildningsprogrammet Adult Learning and Global Change tioårsjubileum. Encell har varit i Linköping och träffat programansvarig Song-ee Ahn för att få veta mer om utbildningen.
  Läs mer
 • Internationalisering i yrkesutbildning

  Internationellt utbyte ger goda erfarenheter och lärdomar för både elever, lärare och den organisation de verkar i.
  Läs mer
 • Rundabordssamtal om utbildning av vuxna

  Varmt välkommen att ta del av ett samtal med styrelsen där de diskuterar utbildning av vuxna på ett personligt och intressant sätt.
  Läs mer
 • Vuxenutbildningsmässa

  Den 3 november arrangerade Jönköpings kommun en vuxenutbildningsmässa. I år provade man att hålla mässan på A6 köpcentrum.
  Läs mer
 • Samarbete löser kompetensfrågan

  I Gislaved möts arbetslösa individer och arbetsgivare i behov av arbetskraft genom utbildning.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Lars Mouwitz

  Lars Mouwitz är professor i matematik vid Linnéuniversitetet och har en bakgrund som gymnasielärare i matematik, filosofi och samhällsvetenskap. Han är dessutom verksam vid NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning. Här får ni träffa honom i månadens forskarintervju.
  Läs mer
 • Nordiskt perspektiv på vuxenutbildning

  NVL i samarbete med Utbildningsdepartementet höll den 7 oktober en seminariedag på temat "Svensk vuxenutbildning i ett nordiskt perspektiv".
  Läs mer
 • Aktivt ägarskap saknas

  På Helixdagen den 6 oktober presenterade Göran Brulin boken "Att äga, styra och utvärdera stora projekt".
  Läs mer
 • Arbetslivsforskningskonferens

  Torsdag den 6 oktober arrangerades den årliga Helix-dagen i Linköping. Aktuell forskning om arbetslivet presenterades.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Ingrid Granbom

  Den 6 oktober 2011 spikade Ingrid Granbom upp sin avhandling i pedagogik. Den 28 oktober är det dags för disputation. Men innan dess får ni träffa henne månadens forskarintervju.
  Läs mer
 • Encell: ett uppdrag för MKV-studenter

  Livslångt lärande ur ett kommunikationsperspektiv har varit MKV-studenternas fokus under höstterminens första kurs. De har jobbat med att se över Encells marknadskommunikation.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Ann Ludvigsson

  I månadens forskarintervju svarar Ann Ludvigsson, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, på fyra intressanta frågor om sin forskning och det livslånga lärandet.
  Läs mer
 • Uppsatstävling

  Encell - nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande —firar i år 10-års jubileum. I samband med detta kommer en del nya aktiviteter att startas. En av dem är en uppsatstävling för studenter på universitet och högskolor.
  Läs mer
 • Kan språket förändra världen?

  Nationalekonomiska teorier kan inte förklara den explosionsartade tillväxt som skett i världen under de senaste 200 åren. En nyckel för att förstå utvecklingen är att se på språkets betydelse för kreativitet och innovation, menar Deirdre McCloskey.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Christian Eidevald

  I månadens forskarintervju får ni träffa Christian Eidevald, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läs mer
 • Encell firar 10 år!

  I juni i år är det 10 år sedan Encell bildades på uppdrag av regeringen. Detta firades under måndagen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Annelie Andersén

  Den 17:e juni är det dags för Encells doktorand Annelie Andersén att disputera. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning och sin syn på det livslånga lärandet.
  Läs mer
 • Utmaningar i vuxenutbildningen

  Ann-Charlotte Eriksson är lärare i samhällskunskap och företagsekonomi, och utöver sin tjänst vid Komvux i Lund är hon också förste vice ordförande i Lärarförbundet. Dessutom är hon ledamot i den rådgivande styrelsen för Encell.
  Läs mer
 • Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter

  Den 19 maj anordnade Resurscentrum för flexibelt lärande vid Högskolan i Jönköping ett seminarium på temat "Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter".
  Läs mer
 • Deltagande i kunskapsprocesser: Forskning och förändring

  Vid ett högre seminarium på Högskolan för Lärande och Kommunikation den 29 april höll Claudia Gillberg ett seminarium baserat på avhandlingen 'Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan.'
  Läs mer
 • Ingela Bergmo-Prvulovic och Christina Chaib bidrar med kapitel i ny bok

  Encells medarbetare Ingela Bergmo-Prvulovic och Christina Chaib är just nu aktuella med kapitlet "Towards a Substantial Notion of Validation" i boken "Communication, Collaboration and Creativity. Researching Adult Learning".
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Joel Hedegaard

  I månadens forskarintervju svarar Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, på fyra intressanta frågor om forskning och det livslånga lärandet.
  Läs mer
 • Tack för mig!

  I november 2010 kom jag från norra Tyskland till Jönköping för att praktisera på Encell. Jag hade avslutat mina pedagogikstudier på Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Tyskland) i september 2010 och ville lära känna Sverige och den svenska arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • Vuxenutbildningens förändrade villkor

  Den 14 april besökte Mikael Andersson Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Encell hade bjudit in till en öppen föreläsning, där han talade om förändringar inom vuxenutbildningen och dess politiska villkor.
  Läs mer
Dela |