Encell

Interaktiva miljöer och nätverk

 • Aktionsforskningskollegiet (Göteborgs universitet)

  Aktionsforskningskollegiet är en mötesplats för forskare och yrkesverksamma pedagoger där medlemmarnas kompetens inom aktionsforskningens olika... Läs mer

 • Fosfor (KTH)

  Forskargruppen Fosfor (Feminist Organization Studies) bildades år 2000 vid Handelshögskolan i Stockholm med ett programstöd från Vinnova. Vid Fosfor... Läs mer

 • APeL FoU (Örebro)

  Forskningsenheten "Forskning och Utveckling i Arbetsplatslärande" (APeL FoU) initierar och stödjer processer för hållbar utveckling i arbetslivet genom... Läs mer

 • CARN (internationellt nätverk)

  Collaborative Action Research Network (CARN) grundades 1976 med syftet att fortsätta det utvecklingsarbete som utförts inom the Ford Teaching Project i... Läs mer

 • DAN (Roskilde & Aalborg Universitet)

  "Dansk aktionsforskningsnetverk" (DAN) består av forskare vid Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter och Danmarks Pædagogiske Universitet.... Läs mer

 • Dialogic Communication of Research (nordiskt nätverk)

  “Dialogue" has become a buzzword in the communication of research, and researchers at universities and other research institutions are being called... Läs mer

 • Forskarforum Hälsingland

  Den tredje november 2009 bildades Forskarforum Hälsingland, ett nätverk för forskare och doktorander i Hälsingland. Nätverket är organiserat som en... Läs mer

 • FoU Jämt (Jämtland)

  FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig... Läs mer

 • FoU Söderhamn

  FoU Söderhamn är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på frågor som rör arbets- och näringslivets utvecklingsprocesser.... Läs mer

 • Genus och teknik (Luleå tekniska universitet)

  Genus och teknik är en del av Avdelningen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Forskningsämnet genus och teknik omfattar studier av... Läs mer

 • HELIX (Linköpings universitet)

  HELIX är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från näringsliv och offentlig verksamhet och är en... Läs mer

 • HLK (Högskolan i Jönköping)

  Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en del av Högskolan i Jönköping. Vid HLK finns flera verksamheter där samverkan med det omgivande... Läs mer

 • Industriell produktionsmiljö (Luleå tekniska universitet)

  Forskningen inom Industriell produktionsmiljö behandlar både stora och små företag/organisationer, både tillverkande företag och tjänsteföretag och... Läs mer

 • Jönköping Academy

  Jönköping Academy är en akademi för förnyelse och förbättring inom hälsa, vård och omsorg bildades 2009 i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Land... Läs mer

 • Praxeologi

  Forskargruppen Praxeologi är förankrad vid Uppsala universitet i Sverige och Universitetet i Bergen, Norge. Forskargruppen förenas i det nordiska... Läs mer

 • RELL (Högskolan i Halmstad)

  Forskargruppen "Regionalt Lärande och Ledarskap" (RELL) studerar organisering och ledning av innovations- och utvecklingsverksamhet i ett regionalt... Läs mer

 • SPARC (nätverk)

  SPARC (Swedish Participatory Action Research Community) är en mötesplats för att flytta fram positionerna för den... Läs mer

Dela |