Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Jönköping University som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Erasmus+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Student: Vinn 10 000 kronor med din uppsats!

Nu är det dags för vår uppsatstävling igen. Skriver du en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå under det här läsåret? Skicka in den till oss!

Uppsatsen kan behandla valfritt område som stödjer olika aspekter på vuxnas lärande på många sätt. Följande områden är teman som uppsatsen skulle kunna behandla:

 • Vilka utmaningar finns då det gäller utbildning av vuxna?
 • Hur arbetar organisationer med kompetensöverföring?
 • Hur sker lärande mellan generationer?
 • Hur ser olika individer på lärande?
 • Hur kan vi förstå äldres lärande?
 • Vad innebär det att studera som vuxen?

Läs mer om tävlingen här.

 • Forskarutbildning kan ge permanent uppehållstillstånd
  Doktorandstudier ska räknas in när en person söker uppehållstillstånd som varaktigt bosatt i Sverige, det visar ett beslut från Migrationsverket skriver Universitetsläraren.
  2018-04-25 09.43
 • Två konferensdagar för dig som arbetar med vuxenutbildning
  I oktober anordnar Skolporten två endagskonferenser riktade till lärare inom vuxenutbildningen. Första dagen fokuserar bland annat på vuxenpedagogik, Komvuxutredningen och att anpassa undervisningen. Andra dagen är vikt åt matematik inom vuxenutbildningen.
  2018-04-24 09.47
 • SFI-granskningen efterlyser mer utmaningar
  I sin granskning av undervisningen i svenka för invandrare fastslår Skolinspektionen bland annat att verksamheten skulle behöva individanpassas mer, särskilt för att ge studievana elever tillräckliga utmaningar.
  2018-04-23 08.43
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.