Lektor i arbetsorganisation

Annika Engström är sedan den 1 februari 2019 forskare inom Skolchefsinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annika Engström ägnar sig i sin forskning åt samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer, särskilt ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag. Projektet InPot har fokuserat ledares tillvaratagande av innovationskraft i den dagliga styrningen i leaninspirerade industriföretag. Annika leder forskningsprojektet Innovate där hon tillsammans med fyra andra forskare och sex tillverkande företag undersöker organisatorisk ambidexteritet. Det innebär att kunna hantera balansen mellan effektiv hantering av det som är planerat i verksamheten samtidigt som organisationen också klarar av att vara innovativa och utvecklingsinriktad. Hon medverkar också i forskningsprojektet The Whispering Game som studerar kommunikation och hantering av information i arbetet med kundanpassningar inom industrin. Forskningen genomförs i nära samverkan med företag och organisationer i såväl privat som offentlig sektor, där kunskapsutbytet mellan forskare och praktiker är central.

Annika tog sin examen till vägledare 1989 och vidareutbildade sig med en Masterexamen i Pedagogik. Annika har, vid sidan av sin vägledargärning, ägnat sig åt undervisning och handledning i samtalsmetodik, vägledning och coachning vid Umeå Universitet och vid Jönköping University samt på konsultbasis i eget företag. I juni 2014 disputerade Annika vid Helix och institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet i pedagogik med avhandlingen ”Lärande samspel för effektivitet – en studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag".


Publikationer: