Personer sitter och pratar vid ett bord.

UKÄ inleder granskning av uppdragsutbildningar

Kvalitetssäkring, regelefterlevnad och effektivt resursutnyttjande i lärosätens uppdragsutbildningar ska granskas, med start under våren.

‒ Vi bedömer att uppdragsutbildning är lämpligt för ett pilotprojekt där vi prövar att samordna våra olika granskningar gällande kvalitetssäkring, rättssäkerhet och effektivitet. Efter att vi har genomfört pilotgranskningen tar UKÄ ställning till om vi ska fortsätta att i vissa fall granska lärosätenas verksamhet enligt det nya arbetssättet, säger Karin Holmvall, projektledare för granskningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En vägledning för granskningen finns tillgänglig för nedladdning.

 

Mer om uppdragsutbildning:

Barnskötarnas resa till förskollärare

Kurs i handledda samtal

Antologi: Ett ömsesidigt lärande i samverkan mellan akademi och samhälle

2023-01-23